NIEUWS IN DETAIL

Ziekteverzuim is een enorme kostenpost

Het ziekteverzuim in Nederland steeg de afgelopen jaren flink. En daarmee ook de kosten. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Met 7,8 miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,2 en een gemiddelde verzuimduur van acht dagen kostte verzuim de BV Nederland dus ruim 18 miljard euro in 2021. Gemiddeld verzuimpercentage van […]

Geplaatst op: 05-07-2022

Het ziekteverzuim in Nederland steeg de afgelopen jaren flink. En daarmee ook de kosten. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Met 7,8 miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,2 en een gemiddelde verzuimduur van acht dagen kostte verzuim de BV Nederland dus ruim 18 miljard euro in 2021.

Gemiddeld verzuimpercentage van maar liefst 5,4% eind 2021

Het verzuim in het vierde kwartaal van het jaar is het hardst gestegen. In het vierde kwartaal van 2021 is het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland 5,4%. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen drie jaar. In 2020 was het gemiddelde verzuimpercentage in het vierde kwartaal 4,9% en in 2019 4,5%.

Verzuimpercentage stijgt het hardst in kleine bedrijven

Het verzuimpercentage is elk jaar het laagst bij bedrijven tot tien werknemers en ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Deze bedrijven laten wel de grootste stijging zien in het ziekteverzuim in 2020 en 2021. Opmerkelijk is de stijging in het eerste en derde kwartaal van 2021. Omdat we daar landelijk en bij de andere bedrijven juist een daling van het verzuim zien.

Middelgrote en grote bedrijven volgen de landelijke verzuimtrend

Bij middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers ligt het verzuimpercentage ook onder het landelijk gemiddelde. Het verzuim in bedrijven met meer dan 100 werknemers ligt elk jaar boven het landelijk gemiddelde. Bij deze twee groepen zie je vooral een grote stijging in het verzuimpercentage in het eerste en laatste kwartaal van 2020 en in het laatste kwartaal van 2021. Deze trend zie je ook terug in het landelijk verzuim.

De invloed van geslacht en leeftijd op de verzuimontwikkeling

Het gemiddelde verzuimpercentage en de gemiddelde duur is in bijna alle groepen in 2020 gedaald vergeleken met 2019. In 2021 is er wel weer een stijging te zien vergeleken met 2019 en 2020. Het verzuimpercentage ligt in elke leeftijdscategorie hoger bij vrouwen dan mannen. Wat vooral opvalt is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het verzuimpercentage is bij vrouwen twee keer zo hoog. En ook de verzuimduur is gemiddeld bijna 4 dagen langer.  Wat verder opvalt is dat de categorie 55 tot 65 jaar de enige categorie is waar mannen een langere verzuimduur hebben dan vrouwen. Tot 65 jaar is te zien dat naarmate de leeftijd stijgt, het verzuimpercentage en de verzuimduur ook stijgen.

De groep 55 tot 65 jaar laat de langste verzuimduur zien, boven de tien werkdagen. Dit is ook de groep waar het gemiddelde verzuimpercentage het hoogst is, rond de 6,5%. Met het stijgen van de leeftijd wordt de verzuimduur langer en is de oorzaak vaak complexer. Het herstel duurt langer.

Bron: Nationale-Nederlanden

Heeft u ook een hoger verzuim dan normaal en zit u met vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden deze graag en denken met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!