NIEUWS IN DETAIL

Ziekteverzuim en loondoorbetaling

Door het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers erg belangrijk.

Geplaatst op: 12-10-2022

Recent was al in het nieuws dat de verzuimcijfers al weer op hetzelfde (hoge) niveau waren als voor de corona tijd. Dan hebben wij het niet enkel over corona gerelateerd verzuim maar zeker ook over de ontwikkelingen rond psychisch verzuim. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt bij veel bedrijven voor extra werkdruk. Ondernemers moeten steeds meer doen met minder mensen. Daarbij versterken de pieken in verzuim door corona of griep de werkdruk.

Door het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers erg belangrijk. Om ondernemers hiervan extra bewust te maken en te informeren over preventie, re-integratie en alles rond loondoorbetaling bij ziekte is, door het ministerie van SZW, MKB Nederlanden en een aantal branches, het platform www.loondoorbetalingbijziekte.nl ontwikkeld.

Op deze website kunnen ondernemers een korte scan doen om gevoel te krijgen bij de kosten van verzuim. Verder zijn er video’s te zien van ondernemers die hun ervaringen delen over de kosten van verzuim en is er een kennisbank met veel extra informatie. Tot slot kunnen ondernemers een kennistest doen over loondoorbetaling bij ziekte.

Heeft u vragen rond ziekte van uw werknemer, over de ziekteverzuimverzekering of een Arbodienst, wij staan u graag te woord.