Zakelijk Ziekte & verzuim medewerker

Laat verzuim uw bedrijfsvoering niet belemmeren

Ziekte en verzuim kunnen uw bedrijfsvoering ernstig verstoren

Er zijn allerlei gevallen denkbaar die kunnen zorgen voor uitval. Zo kunnen u of uw medewerkers ziek worden of kan een ongeval zorgen voor verzuim voor kortere of langere tijd. 

Als werkgever heeft u in het geval van ziekte en verzuim de plicht om loon door te betalen. Dat kan een flinke kostenpost betekenen. U kunt uw medewerkers ook vrijwillig ondersteunen. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om de risico’s en gevolgen te verkleinen.

Verzuimverzekering

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen voor in elke onderneming en kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

De verzuimkosten kunnen flink oplopen. Onze specialisten van De Verzuimeconoom helpen u bij het terugdringen van de verzuimkosten.

Door onze pro-actieve houding zorgen wij ervoor dat uw medewerkers sneller weer aan het werk kunnen. Uiteraard doen we dit uiterst zorgvuldig, met oog voor elke persoonlijke situatie. Daarnaast nemen wij alle financiële handelingen hiervoor uit handen.

Als een medewerker ziek thuiszit, moet u uw medewerker 2 jaar lang zelf doorbetalen (minimaal 70%). Dit is wettelijk verplicht.

Een verzuimverzekering, ook wel een loondoorbetalingsverzekering genoemd, betaalt voor u het loon van thuiszittende medewerkers en re-integratiekosten. In ruil daarvoor betaalt u een maandelijkse premie.

Collectieve ongevallenverzekering

Uw medewerkers kunnen betrokken raken bij ongevallen. Dat kan bij u op het bedrijf gebeuren, maar ook onderweg. 

De collectieve ongevallenverzekering sluit u af voor uw medewerkers. Zo kunt u hen na een ongeval financieel bijstaan.

U kunt met de vergoeding bijvoorbeeld bijdragen aan revalidatie of, in het ergste geval, de nabestaanden financieel bijstaan bij overlijden van uw medewerker.

U kunt de ongevallenverzekering afsluiten voor het hele bedrijf, maar ook voor een vaste groep (van minimaal 5) medewerkers.

Met de juiste dekking kunt u ook de kosten voor het werven van een vervangende medewerker of omscholing vergoed krijgen.

Wie is verzekerd?

 • uw medewerkers
 • oproepkrachten
 • stagiairs
 • uitzendkrachten

Wat is verzekerd?

 • eenmalige uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit door veelvoorkomende ongevallen

Wilt u precies weten welke ongevallen wel of niet verzekerd zijn? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is niet verzekerd?

 • bij blijvende invaliditeit die al bestond toen de medewerker in dienst kwam
 • bij ongeval veroorzaakt door geneesmiddelen, alcohol en drugs
 • bij zelfmoordpoging
 • bij ongeval veroorzaakt door misleiding, fraude of opzet
 • bij ongeval veroorzaakt door een atoomreactie of terrorisme

Wilt u precies weten welke ongevallen wel of niet verzekerd zijn? Neemt u dan contact met ons op.

Zorgverzekering voor uw medewerkers

Gezondheid is belangrijk voor u en uw medewerkers. Goede zorg als dat nodig is, is net zo belangrijk.

Via een collectieve zorgverzekering profiteren uw medewerkers van goede zorg tegen scherpe premies. En het mooie is; dit kost u niets. Het is een mooi gebaar van u naar uw medewerkers.

Wilt u gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering? Wij adviseren u graag.

Wij onderhandelen met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij u de best passende zorgverzekering voor uw onderneming en medewerkers bieden.

Daarnaast helpen wij u met wachtlijstbemiddeling en zorgadministratie. Uw medewerker kan zijn of haar eigen zorgverzekering samenstellen, waarbij hij of zij profiteert van uw kortingen.

Wij richten daarvoor een handige zorgvergelijker in, geheel in uw huisstijl. Neem contact met ons op voor advies op maat.

Arbodienst

Als werkgever moet u voldoen aan allerlei wettelijke arboverplichtingen. Dit gaat onder andere over:

 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimbegeleiding
 • reïntegratiebegeleiding
 • risico-inventarisatie
 • risico-evaluatie

Een arbodienst neemt uw taken voor de arboverplichtingen over.

Onze professionals van Alpina@Work helpen u graag bij het regelen van uw arbodienst.

In het geval van ziekte hoeft u bijvoorbeeld het ziektegeval alleen bij ons te melden en wij zorgen dat dit correct wordt gemeld bij uw arbodienst.

Naar Alpina@Work

WIA-excedentverzekering

Een medewerker kan door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt raken.

Een WIA-excedentverzekering is een verzekering voor medewerkers met een salaris boven de € 58.311,- in 2021.

Wanneer deze medewerkers arbeidsongeschikt raken en in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terechtkomen, kan dit grote risico’s hebben voor de hoogte van het inkomen.

Als werkgever kunt u uw medewerkers via de WIA-excedentverzekering financieel ondersteunen.

WGA

Eigen Risico Verzekering
Uw medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als zij 2 jaar arbeidsongeschikt zijn, ontvangen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.

U betaalt hiervoor de kosten aan het UWV. Als u de kans op een WIA-uitkering klein vindt, dan kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan minder arbeidsongeschiktheidspremies (alleen de basispremie), maar u heeft ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.

U betaalt namelijk 10 jaar lang de WGA-uitkering van uw medewerker(s). Na 10 jaar neemt het UWV dit over. Het eigen risico kunt u verzekeren, zodat uw verzekering de uitbetalingen vergoedt.

WGA-Hiaatverzekering
Wanneer een medewerker na 2 jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt is krijgt hij of zij een WGA-uitkering.

Deze uitkering vervangt vaak maar een deel van het oorspronkelijke inkomen, waardoor een inkomensverschil ontstaat.

Met een WGA-hiaatverzekering wordt dit inkomensverschil aangevuld. Er zijn verschillende dekkingen mogelijk, met ieder een eigen uit te keren bedrag.

Overweegt u deze verzekering? Zorg dan dat u zich goed laat adviseren door een deskundig adviseur van Heilbron.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten!

Pascal Stapelkamp

 

Pensioenadviseur

 

Maak een afspraak voor advies op maat.

De specialisten van Heilbron denken graag met u mee over de beste verzuimbegeleiding.


   

  Ja, ik heb het Privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

   

  Nieuws over verzuim en pensioenen