Zakelijk Inkomen en vermogen

Stel uw inkomen en vermogen veilig

Goed voorbereid zijn op risico’s levert rust op voor u als ondernemer

Het gebouw waarin uw bedrijf gevestigd is is de basis van uw onderneming. Uw goederen staan er, uzelf en uw medewerkers komen er dagelijks over de vloer en u verwelkomt er uw klanten. De conditie van het gebouw en haar goederen is van groot belang voor uw bedrijfsvoering.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen uw inkomen en vermogen onder druk zetten. Als ondernemer bent u bekend met ondernemersrisico’s, maar die wilt u niet te hoog laten oplopen. Er zijn verschillende risico’s, met bijpassende verzekeringen die u rust en zekerheid geven.

Bedrijfsschade-verzekering

Er zijn verschillende gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijfsvoering stagneert. Denk aan brand- of waterschade. In dat geval kan de brutowinst flink teruglopen, met financiële gevolgen voor uw bedrijf en u als ondernemer tot gevolg.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt in het geval van derving de vaste lasten zoals:

 • huur
 • stroom
 • salarissen

Is verzekerd:

Inkomstenverlies veroorzaakt door:

 • brand of ontploffing
 • storm, blikseminslag, hagel of regen
 • inbraak of diefstal
 • storing nutsvoorzieningen
 • storing koel- of vriesinstallatie
 • wegafzetting

Wilt u precies weten in welke gevallen het inkomstenverlies wel of niet verzekerd is? Neemt u dan contact met ons op.

Is niet verzekerd:

Inkomstenverlies veroorzaakt door:

 • boetes
 • huuropbrengsten
 • reconstructiekosten
 • aardbeving (door gaswinning)
 • vulkanische uitbarsting
 • overstroming

Wilt u precies weten in welke gevallen het inkomstenverlies wel of niet verzekerd is? Neemt u dan contact met ons op.

Aansprakelijkheids-verzekering

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Natuurlijk doet u er alles aan om dat te voorkomen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

De gevolgen voor dergelijke situaties zijn van tevoren lastig in te schatten, maar kunnen groot zijn.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw bedrijfskapitaal tegen financiële aanspraken. We onderscheiden verschillende vormen van aansprakelijkheid:

 • Algemene aansprakelijkheid: schade die door uzelf of door uw personeel wordt veroorzaakt tijdens uitvoering van werkzaamheden.
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan u de fabrikant of leverancier bent.

Standaard verzekerd:

 • schade die medewerkers toebrengen aan anderen of hun spullen
 • schade waar jij als werkgever voor aansprakelijk bent
 • schade die jou producten of diensten veroorzaken
 • verkeersongevallen als medewerkers ongemotoriseerd deelnemen aan het verkeer

Wilt u precies weten in welke gevallen de schade wel of niet verzekerd is? Neemt u dan contact met ons op.

Aanvullende dekkingen:

 • opzicht
 • hoger verzekerd bedrag
 • wereld

Wilt u meer weten over de aanvullende dekkingen? Neemt u dan contact met ons op.

Cyberverzekering

5% van alle Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een cyberaanval (digitale aanval op uw systemen).

Het gemiddelde schadebedrag is € 184.000, wat in ca. 60% van de gevallen tot een faillissement geleid heeft. Hiermee zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor uw bedrijfsvoering.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt meestal geen of zeer beperkte vergoedingen bij cyberaanvallen. Daarom doet u er goed aan om een cyberverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij aansprakelijkheid voor schade aan derden door een cyberincident of systeeminbraak.

Een cyberverzekering voorkomt geen cyberaanvallen, maar vergoedt wel de veroorzaakte schade.

Is verzekerd:

 • aansprakelijkheid voor schade aan derden
 • bedrijfsschade
 • kosten van digitale afpersing
 • cyberdiefstal
 • telefoonhacking
 • kosten herstellen programmatuur en data

Wilt u precies weten in welke gevallen de schade wel of niet verzekerd is? Neemt u dan contact met ons op.

Is niet verzekerd:

 • schade door illegale data
 • lichamelijk letsel en zaakschade
 • contractuele aansprakelijkheid
 • bedrijfsgeheimen
 • intellectueel eigendom
 • opzet
 • bewuste roekeloosheid

Wilt u precies weten in welke gevallen de schade wel of niet verzekerd is? Neemt u dan contact met ons op.

Kredietverzekering

Wanneer uw klanten niet (meer) in staat zijn om facturen te betalen dan kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming groot zijn. U krijgt immers het geld, waar u op gerekend had, niet binnen.

Een kredietverzekering beschermt u tegen niet betaalde facturen. Wanneer u door faillissement, surseance van betaling, executie, schuldsanering of vermoedelijke insolventie geen betalingen meer ontvangt voor de door u geleverde diensten en/of goederen, dan vergoedt de kredietverzekering deze inkomsten.

Voor het buitenland is het ook mogelijk om politieke risico’s, oorlogen en natuurrampen af te dekken.

Compagnonsverzekering

Samen werken aan en in een onderneming levert vaak veel creativiteit en diversiteit op. We zien dit vaak bij VOF’s of een BV met meerdere DGA’s.

Dit brengt risico’s met zich mee. Er kan iets gebeuren met uw compagnon. In dat geval wilt u de continuïteit van de onderneming waarborgen.

Een compagnonsverzekering keert bij overlijden van een vennoot een bedrag uit aan de overlevende compagnon(s). De vennoten sluiten een compagnonsverzekering af op elkaars leven.

Met het bedrag dat vrijkomt bij het overlijden van één van de vennoten kunnen de andere vennoten het bedrijfsaandeel van de overleden vennoot opkopen en zo de bedrijfscontinuïteit waarborgen.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten!

André Leenders

 

Deskaccountmanager Zakelijk

 

Maak een afspraak voor advies op maat.

De specialisten van Heilbron denken graag met u mee over de beste verzekeringen voor het gebouw en de inboedel die erin staat.


   

  Ja, ik heb het Privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

   

  Nieuws over verzekeringen