NIEUWS IN DETAIL

Voorkom ongelukken, begeleid werknemer onder de 25 extra

Terwijl de wet jongeren onder de 18 als risicogroep aanwijst, blijken werknemers in werkelijkheid tot 25 jaar fors meer risico te lopen op een bedrijfsongeval dan oudere collega’s. Er gaan daarom stemmen op voor aanpassing van de wettelijke leeftijdsgrens. Slimme werkgevers beslissen echter vandaag al om jongvolwassenen extra te begeleiden en zo ongelukken te voorkomen.

Geplaatst op: 05-07-2022

Een 30% hogere kans om slachtoffer te worden van een ongeval op het werk dan oudere collega’s. Dat is de realiteit voor werknemers tot 25 jaar, zo blijkt uit een RIVM-analyse in opdracht van de FNV. De uitkomst stelt de huidige wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar ter discussie. Onder deze grens geldt voor u als werkgever een aanvullende zorgplicht, vanuit de gedachte dat jongeren meer risico lopen. Leden van deze groep mogen daarom diverse risicovolle werkzaamheden niet uitvoeren. Bij andere werkzaamheden mag dit alleen onder toezicht en begeleiding van een oudere, ervaren werknemer. De regels zijn strenger naarmate de leeftijd lager is.

Wetswijziging niet afwachten

De analyse van het RIVM lijkt uit te wijzen dat er reden is om werknemers na hun 18e nog 7 jaar langer extra te beschermen. Voor de FNV is dit reden om aan te dringen op een wetswijziging. Is de politiek gevoelig voor dit pleidooi, dan zal het normaal gesproken enkele jaren kosten om de regels daadwerkelijk aan te passen. Als werkgever heeft u echter alle reden om dit niet af te wachten. U kunt de cijfers van het RIVM hoe dan ook niet zomaar negeren, want de wet verplicht u om uw beleid af te stemmen op de stand van de wetenschap en uw eigen ervaringen (zie kader).

Verplicht: uitgaan van wetenschap én eigen ervaringen

  • Artikel 3 van de Arbowet verplicht werkgevers om bij het beschermen van de gezondheid van werknemers te letten op de stand van de wetenschap. De RIVM-cijfers over jongeren en ongevallen veranderen deze: werknemers tot 25 jaar blijken een verhoogd risico te lopen.
  • Op grond van deze wettelijke bepaling moet u in elk geval een bewuste afweging maken. Zijn extra maatregelen voor deze groep in uw organisatie noodzakelijk en redelijkerwijs haalbaar?
  • Ook eigen ervaringen kunnen u volgens de wet verplichten tot extra maatregelen. Merkt u bijvoorbeeld dat jonge werknemers in uw organisatie vaker betrokken zijn bij veiligheidsincidenten dan oude, dan verplicht de wet u om hier iets aan te doen.

Alle reden om in actie te komen

Ook afgezien van de wettelijke verplichtingen is het verstandig om nu al extra veiligheid voor werknemers tot 25 jaar te organiseren. Niemand wil meemaken dat er op het werk iets gebeurt dat in het slechtste geval leidt tot blijvende gezondheidsschade of zelfs de dood. Een betere motivatie om bij een fors verhoogd ongevalsrisico extra maatregelen te nemen is eigenlijk nauwelijks denkbaar. Daarnaast is het raadzaam de aan ongevallen verbonden financiële risico’s eens op een rij te zetten. Verzuim, tijdelijk of permanent verminderde inzetbaarheid en instroom in de sociale zekerheid kunnen – ook bij kleinere incidenten – leiden tot aanzienlijke kosten in de vorm van loondoorbetaling, verminderde prestaties, vervanging en verhoogde sociale premies.

Ook aan de slag met de veiligheid van jonge werknemers?

Wij denken met plezier met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!