NIEUWS IN DETAIL

Tijdelijke korting heffing RVU (regeling vervroegd uittreden)

Eerder stoppen met werken is in het verleden fiscaal onaantrekkelijker gemaakt.

Geplaatst op: 07-07-2021

Eerder stoppen met werken is in het verleden fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. VUT, prepensioen, de levensloopregeling en andere vroegpensioenregelingen zijn afgeschaft.

De RVU-heffing is in het leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven via een omweg alsnog oudere werknemers vervroegd laten afvloeien. Als bij een reorganisatie aantrekkelijke vergoedingen, bij vrijwillig vertrek van werknemers, vooral terechtkomen bij oudere werknemers, kan de Belastingdienst een boete opleggen van 52%. Als aantrekkelijke vergoedingen vooral terechtkomen bij oudere werknemers kan dit de indruk wekken dat er sprake is van het faciliteren van vervroegd pensioen.

Tot uiterlijk 31-12-2025 is het tijdelijk aantrekkelijker om werknemers weer vervroegd met pensioen te laten gaan. Met het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat de aankomende jaren de boete niet wordt opgelegd tot een drempel van maximaal € 21.200 bruto per jaar.

De tijdelijke drempelvrijstelling geldt voor de laatste 36 maanden voordat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Als de werknemer vervolgens het pensioen vervroegt kan het voor werkgever en werknemer aantrekkelijk zijn om eerder te stoppen met werken.