Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

NIEUWS IN DETAIL

STAP-budget: nuttige impuls voor preventie en re-integratie

De STAP-regeling die onlangs is gelanceerd kan een nuttige rol spelen in het verzuimbeleid van werkgevers. Een potje voor scholing en ontwikkeling kan bijvoorbeeld goed van pas komen als bij re-integratie van een zieke werknemer een loopbaanwending in beeld komt. Ook kan het helpen constructief in gesprek te gaan over loopbaanwensen. Dit kan ziekte en disfunctioneren voorkomen.

Geplaatst op: 28-03-2022

De regeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) biedt werkenden en werkzoekenden een budget van maximaal € 1.000 per jaar voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor een training, cursus of opleiding. Werknemers die van deze regeling gebruik willen maken, moeten de subsidie zelf aanvragen. Zij mogen ook zelf beslissen waar ze het geld voor willen gebruiken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de werkgever zich volledig afzijdig moet houden. Het is juist slim om werknemers op de subsidie te wijzen en aan te bieden om mee te denken.

Bij baanbehoud is de werkgever altijd gesprekspartner

De gedachte achter STAP is dat de subsidie werknemers gedurende hun loopbaan ruimte geeft om zelf te beslissen over hun ontwikkeling. Dit moet hun kansen vergroten om hun baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Bij baanbehoud is echter ook altijd de mening van de werkgever van belang. Die kan de werknemer prima ondersteunen bij beslissingen over aanwending van het budget. Bijvoorbeeld door aan te geven waar het bedrijf de komende jaren behoefte aan heeft. En welke mogelijke loopbaanstappen hij binnen zijn organisatie voor de werknemer ziet. Dit is voor de werknemer onmisbare informatie om effectieve investeringen te kunnen doen. Die verkleinen vervolgens de kans op vastlopen in de bestaande functie en alle verzuimrisico’s die daarbij horen.

Ook bij re-integratie ligt overleg voor de hand

De regeling kan ook van pas komen als bij ziekte een loopbaanwending in beeld komt, bijvoorbeeld omdat werk bij een andere werkgever de beste kansen biedt op werkhervatting. In zo’n situatie is de werkgever eveneens een onmisbare pion. Hij is immers verplicht om zulke re-integratie ‘tweede spoor’ te regelen. De werkgever kan hiervoor het beste professionele begeleiding inschakelen. Een van de eerste dingen die een deskundige dienstverlener vervolgens zal doen, is loopbaanpaden verkennen. De uitkomsten van die verkenning kunnen de werknemer helpen om effectieve investeringen te doen met zijn STAP-budget. Mogelijk kan hij op die manier een waardevolle aanvulling realiseren op de re-integratiestappen die de werkgever financiert.

Zo werkt de STAP-regeling:
  • Werknemers kunnen € 1.000 (inclusief btw) per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
  • Aanvragers moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen nog geen AOW ontvangen.
  • De te volgen training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan.
  • De regeling kent aanvraagperioden van 2 maanden met telkens een totaalbudget.
  • Is zo’n 2-maandelijks totaalbudget op, dan biedt een volgende periode nieuwe kansen.
  • Bij goedkeuring van een aanvraag gaat de subsidie rechtstreeks naar de opleider.
  • In 2022 is circa € 160 miljoen beschikbaar, vanaf 2023 stijgt dit naar € 200 miljoen per jaar.
  • De subsidie vervangt de optie om scholingskosten af te trekken voor de inkomstenbelasting.
  • De regeling wordt uitgevoerd door UWV, via een online portaal.