We hebben dit voor u gevonden

18 jaar en zorgverzekering

Zodra iemand 18 jaar wordt moeten er een aantal zaken worden geregeld. Eén daarvan is de zorgverzekering, deze wordt vaak vergeten.

Wie wordt er beter van een collectieve zorgverzekering?

Minister Bruins van Volksgezondheid heeft besloten dat de maximale korting op de basisverzekering wordt verlaagd tot 5%, dit was eerder 10%. De verwachting van de minister is dat de premies gelijk zullen blijven doordat de opslag van de collectiviteitskorting op de premie lager wordt.

‘Vervang eigen risico zorgverzekering’

De gemeentepolis staat echter onder druk. Zorgverzekeraars vinden de gemeentepolis niet interessant, omdat de opbrengst van de premie niet opweegt tegen de gemaakte zorgkosten.

Basispakket zorgverzekering 2020 uitgebreid

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld, maar niet worden opgenomen in een ziekenhuis, is de belangrijkste aanvulling. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten valt ook onder het basispakket. Minister Bruins van Volksgezondheid maakte de […]