NIEUWS IN DETAIL

Risico op onderverzekering dreigt

Als u eigenaar bent van onroerend heeft u vaak een flink deel van uw vermogen in dit onroerend goed zitten. Bouw- en materiaalkosten stijgen sterk, meldt Koninklijke Bouwend Nederland.

Geplaatst op: 29-04-2022
Uw vermogen beschermen

Als u eigenaar bent van onroerend heeft u vaak een flink deel van uw vermogen in dit onroerend goed zitten. Bouw- en materiaalkosten stijgen sterk, meldt Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Aanbieders kunnen de vraag naar hout, staal en beton onvoldoende bijhouden. Daardoor stijgt de prijs en is er een langere levertijd. Nu de bouw- en materiaalkosten zo sterk zijn gestegen is het de vraag of de herbouwwaarde, die ooit is vastgesteld, nog toereikend is om uw pand in dezelfde staat weer te kunnen opbouwen. Als het verzekerde bedrag te laag is, bent u onderverzekerd en is de schade uitkering wellicht niet toereikend om de geleden schade te herstellen.

Voorkom onderverzekering

Het is van belang dat u zich bewust bent van de risico’s die u loopt als uw onroerend goed onvoldoende verzekerd is, zeker in het geval van schade kan een te laag verzekerd bedrag grote gevolgen hebben voor een eventuele schadevergoeding. Wij denken graag met u mee, zodat we er samen voor zorgen dat u in ieder geval geen onnodige risico’s loopt. 

Wat is het verschil tussen de herbouwwaarde en de verkoopwaarde?

Over de herbouwwaarde bestaan veel misverstanden. De definitie van herbouwwaarde luidt: het bedrag dat nodig is om het pand op dezelfde plek met dezelfde bestemming te herbouwen. Dit is dus niet de verkoopwaarde van het pand. Ook de boekwaarde bij zakelijk onroerend goed is niet hetzelfde als de herbouwwaarde.

De herbouwwaarde wordt geschat aan de hand van de kosten om het pand te herbouwen. Hoeveel geld moet er neergeteld worden om het pand na bijvoorbeeld een brand weer te herbouwen? De verkoopwaarde is de commerciële waarde van het pand. Wat is de opbrengst bij verkoop? De herbouwwaarde is objectief vast te stellen, de verkoopwaarde niet. Bij verkoop is de waarde namelijk afhankelijk van wat de koper ervoor wil geven.

Het juiste verzekerde bedrag vaststellen

Voor particuliere opstalverzekeringen werken verzekeraars veelal met herbouwwaardemeters. Via deze link kunt u de actuele herbouwwaardemeter invullen en de juiste herbouwwaarde bepalen.  

Bij bedrijfspanden ligt dit een stuk complexer. In principe is het aan de ondernemer om een verzekerd bedrag vast te stellen. Er zijn maar weinig ondernemers die deze waarde op de juiste manier in kunnen schatten en in de meeste gevallen is vakinhoudelijke kennis nodig voor het inschatten van de herbouwwaarde. Ons advies is om minimaal eens in de drie jaar een herbouwwaardebepaling te laten maken door een expert. Op deze manier kan voorkomen worden dat er sprake is van onderverzekering.

Quickscan

Voor een snelle indicatie van de mogelijke herbouwwaarde hebben wij deze tool gemaakt. Beantwoord twee vragen en ontvang een indicatie van de herbouwwaarde. Heeft u op basis van de uitkomst geconstateerd dat de huidige verzekerde waarde mogelijk onvoldoende is, geef ons dat zo snel mogelijk door zodat wij de door u gewenste verzekerde waarde onmiddellijk aan kunnen passen.   

LET OP: aan deze waarde kunnen geen rechten ontleend worden, het is een eenvoudig hulpmiddel om te toetsen of uw huidige verzekerd bedrag nog voldoende is..

Ons advies om onderverzekering te voorkomen

Voor huiseigenaren is het van belang de herbouwwaarde meter in te vullen en de waarde zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Voor overig onroerend goed of zakelijk onroerend goed is ons advies een actueel taxatierapport door een expert op te laten stellen. U kunt daarvoor een eigen expert vragen of contact met ons opnemen.  

Aarzel niet en kom in actie, dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

Geef ons zo snel mogelijk door als u twijfelt over uw huidige verzekerde som, dan kijken wij gelijk of er nog andere risico’s zijn die te beperkt, niet of juist te ruim verzekerd zijn.