Privacy

Heilbron B.V. respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Heilbron B.V. houdt zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.