Het Facilitaire Huis

Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, en een inbraak in uw bedrijf moet voorkomen worden. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw medewerkers een  boterham mee.

Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier dan ook op, en de RI&E is opgenomen als vereiste in uw polisvoorwaarden. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een inventarisatie van alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een Plan van Aanpak (PvA) voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf terugdringen. Door samen met uw medewerkers aan de slag te gaan met het Plan van Aanpak zal tevens uw medewerkerstevredenheid stijgen.

Het Facilitaire Huis is dé organisatie waar u als ondernemer op de juiste plek bent voor ondersteuning en advies op dit gebied.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten van Het Facilitaire Huis? Of wilt u weten wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.