Heilbron Amsterdam

Heilbron Amsterdam, de westelijke vestiging van Heilbron, is volledig gespecialiseerd in employee benefits. Wij onderscheiden hierbij drie hoofdonderwerpen:

  • Collectief pensioen
  • Verzuimmanagement (Zorg en WIA)
  • Pensioen voor DGA’s

Collectief pensioen

Pensioenadvies is een dure aangelegenheid geworden. Ook het verlengen van een bestaand contract kan kostbaar zijn. Maar niet bij ons. Wij hebben het adviestraject grotendeels geautomatiseerd en bieden u een uitstekend pensioenadvies tegen lager kosten. Een compleet pensioenadvies kost bij ons standaard vanaf € 1.000. 
Onze adviseurs zijn WFT gecertificeerd. Ook zijn wij registerpensioenadviseurs. En door onze vergaande automatisering koppelen wij hoogwaardige kennis aan lage kosten.

Wilt u meer informatie? Bekijk de presentatie of stuur een mail naar info@heilbronamsterdam.nl.

Verzuimmanagement

Door de vergrijzingsproblematiek zien we dat langdurig verzuim steeds verder toeneemt. Langdurig verzuim is ook vaak kostbaar verzuim. Voor ons reden hier een integraal beleid te ontwikkelen dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • preventie
  • snelle interventie
  • goede dekking bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Centraal in onze aanpak staat het Preventief medisch Onderzoek (PMO). Zie hiervoor de website van ons medische bedrijf www.vitide.nl.

Meer weten? Bekijk de presentatie of stuur een mail naar info@heilbronamsterdam.nl.

Pensioen voor DGA’s

Wij zijn WFT gecertificeerd en helpen de directeur-grootaandeelhouder graag een goede pensioen- en nabestaandenregeling te treffen. In eigen beheer danwel een verzekerde regeling.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op via info@heilbronamsterdam.nl.

Ruud Braams Paul Groenewoud

Klik hier voor het privacybeleid van Heilbron Amsterdam.

Klik hier voor het dienstverleningsdocument van Heilbron Amsterdam.