Interprimeur

"Ik wil graag laten weten hoe tevreden we zijn over de afhandeling van de brandschade. Het was een enorme knal die wij hoorden, we zijn snel begonnen het vuur te doven ondertussen kwam de brandweer en zij hebben de laatste bluswerkzaamheden  verricht.

Dan sta je buiten, na kantoortijd met de schrik nog in de benen. Bellen met het assurantiekantoor waar na 18.00 uur de telefoon nog wordt opgenomen en de mallemolen gelijk begint te draaien. Binnen twee uur komt er een schoonmaakbedrijf inventariseren wat te doen en ze beginnen direct met de noodzakelijke werkzaamheden. Enkele dagen later neemt de expert van EMN Expertise contact op en bepaalt samen met mevrouw Buurman bij ons op de zaak hoe we de schade gaan afhandelen. De expert stelde zich reëel op en regelde de afhandeling snel conform afspraak.

Nogmaals dank voor de goede begeleiding en service, fijn jullie op deze wijze te leren kennen ondanks de korte samenwerking die we met de firma Heilbron hebben".

Gerard Koster, Interprimeur

www.interprimeur.nl