AVG: wel of geen verwerkersovereenkomt?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onderdeel van deze nieuwe wet is de verwerkersovereenkomst. Moet deze ook gesloten worden tussen u als werkgever en ons als financieel adviseur? Wij zijn van mening dat een verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk is.

Advies en bemiddeling financiële regelingen

Dit blijkt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de toelichting van het ministere van Justitie en Veiligheid. Daar staat namelijk dat iemand zelf verwerkingsverantwoordelijk is wanneer het verwerken van gegevens niet de primaire opdracht is, maar een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening. Het adviseren en bemiddelen bij financiële regelingen, zoals pensioen, verzuim en een collectieve zorgverzekering voldoet hieraan. Een verwerkersovereenkomst is dan niet nodig.

Onnodige verantwoordelijkheid

Als werkgever moet u kunnen verantwoorden dat u aan de AVG voldoet. Een heldere verklaring die u in uw privacy-dossier kunt bewaren helpt u hierbij. U kunt hiervoor het statement van Adfiz gebruiken. Met dit statement kunt u in uw privacy-dossier vastleggen waarom u geen verwerkersovereenkomst sluit met uw financieel adviseur.

Hiermee voorkomt u dat u als werkgever onnodig de verantwoordelijkheid voor het gegevensbeleid van uw financieel adviseur naar u toe trekt en hierdoor allerlei (administratieve) lasten op uw bordje krijgt.

Volop ontwikkeling rond AVG

Wij benadrukken dat bovenstaande uitleg onze visie van dit moment weergeeft. Wij zien dat dit thema nog volop in ontwikkeling is. Indien diverse marktpartijen waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens hierover anders besluiten, passen wij onze visie hierop aan.

Dit neemt niet weg dat wij, conform wet- en regelgeving, zorgvuldig met alle gegevens omgaan. Zie voor meer informatie daarover onze privacyverklaring.

Cyberrisico's

Ook met het oog op cybersecurity is de nieuwe AVG-wet van belang. Bij hacken denken we vaak nog aan een stoffig zolderkamertje, waarin iemand dagenlang persoonlijk probeert in te breken in een systeem. Dat beeld is echter flink achterhaald. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden. Een cyberverzekering heeft daarom zin voor iedere onderneming (van welke omvang dan ook) die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens. Zorg dat u niet te laat handelt en laat u tijdig adviseren! Onze specialisten helpen u graag bij het in kaart brengen van uw cyberrisico’s, dus neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.


Terug naar het nieuwsoverzicht