Locatie Apeldoorn Risicomanagement

Risicomanagement

Risicomanagement

De belangrijkste doelstelling van een onderneming is continuïteit. Uiteraard is dit alleen mogelijk als er wat verdiend wordt. U wilt winst (blijven) maken en het bedrijf zien floreren. Helaas zijn er ook een aantal obstakels die uw ambities en doelstellingen kunnen frustreren.

Deze risico’s zijn niet altijd voorspelbaar en te sturen. Door middel van risicomanagement wordt u beter bewust van de belangrijkste risico’s van uw onderneming en maakt u een inschatting om deze risico’s in te delen en ze dan zoveel mogelijk; te voorkomen, te beperken, over te dragen en te accepteren.

Het proces om de risico’s te kwantificeren, te wegen en de maatregelen te nemen wordt als risicomanagement omschreven.

Een doelstelling van Heilbron Apeldoorn is om onze klanten te ondersteunen bij het risicomanagement binnen hun onderneming en op die manier de continuïteit nog beter te waarborgen.

Wij willen als partner in business de klant maximaal begeleiden bij het beteugelen van de risico’s waaraan zijn of haar onderneming aan blootgesteld kan worden. Samen met u bepalen we de grootste risico’s binnen de onderneming en voor u als ondernemer. Hierbij wordt gekeken of we dit risico kunnen uitsluiten, het met preventieve maatregelen kunnen beperken, het overdragen door dit te verzekeren of een risico te accepteren. Daarbij is naast het management van de onderneming ook een belangrijke taak weggelegd voor het personeel.

Het is belangrijk om de impact van een gebeurtenis te kunnen vaststellen. Hiermee wordt op basis van de kans dat iets gebeurt en de gevolgen daarvan, een risico gewogen. Daarmee krijgt u een belangrijk overzicht welk risico echt belangrijk is en welke mogelijk minder van belang is.

Uw organisatie kan hierop worden ingericht en het blijkt dat ook het personeel op de werkvloer zich beter bewust is van de risico’s en de impact hiervan. Wij merken dat er een betere gedragenheid en betrokkenheid bij het personeel ontstaat. Ook voor hen is continuïteit van de onderneming uiteraard zeer belangrijk.

Wij ondersteunen onze activiteiten met een risicorapportage en een plan van aanpak om uw activiteiten optimaal te laten slagen.

Contactgegevens Heilbron Apeldoorn

Jachtlaan 278
7312 GT Apeldoorn
Postbus 2330
7301 EA Apeldoorn

Receptie

055 522 20 00

Persoonlijk Plus Plan

055 750 70 50

Wilt u een afspraak?

De continuïteit van uw onderneming waarborgen? Wij helpen u graag om de risico’s te kwantificeren, te wegen en de nodige maatregelen te treffen.

  Naam*

  Bedrijf/organisatie

  Telefoon*

  Woonplaats*

  E-mailadres*

   

  Ja, ik heb het Privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

   

  Nieuws over inboedelverzekeringen en verzekeraars