NIEUWS IN DETAIL

Invaren (alleen bij pensioenfondsen)

Volgens het pensioenakkoord moet bij de overgang naar een nieuw pensioencontract een pensioenfonds besluiten of de bestaande rechten worden ingevaren in het nieuwe contract.

Geplaatst op: 07-07-2021

Volgens het pensioenakkoord moet bij de overgang naar een nieuw pensioencontract een pensioenfonds besluiten of de bestaande rechten worden ingevaren in het nieuwe contract. Invaren betekent het omzetten van de bestaande rechten en aanspraken naar het nieuwe contract. Dit houdt in dat de nieuwe regels van het contract ook van toepassing worden op de bestaande rechten en aanspraken. Het invaren kan worden berekend volgens verschillende methodes, de standaard methode of value based ALM methode.

Hoewel de individuele werknemer nauwelijks invloed kan uitoefenen op de beslissingen met betrekking tot wel of niet invaren zal de impact groot zijn en is uitleg en communicatie op dit terrein gewenst.

Onze adviseurs kunnen uw bedrijf bijstaan om uw werknemers goed voor te lichten.