NIEUWS IN DETAIL

Herken en voorkom Verzuim

De voordelen van vroegtijdige opsporing is onder andere het voorkomen van lang verzuim en WIA instroom van uw medewerkers. Dit bespaart veel ellende en kosten.

Geplaatst op: 12-10-2022

In ons land zijn twee beroepsziekten verantwoordelijk voor ruim 55% van het lange verzuim en de WIA instroom. Nummer één is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en nummer twee zijn klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (HB klachten).

Het probleem met PSA is dat het moeilijk is om werknemers die last hebben van PSA problematiek tijdig te ontdekken. In 2014 is PS Attent samen met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam een onderzoek gestart hoe deze mensen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit heeft na twee jaar onderzoek geresulteerd in de PSA module en de HB module. Met de PSA module (“de verzuimstopper”) is het mogelijk mensen in de voorfases van burn-out op te sporen, ongeacht of de oorzaak zakelijk dan wel op privé gebied ligt.

De voordelen van vroegtijdige opsporing is o.a. het voorkomen van lang verzuim en WIA instroom van uw medewerkers. Dit bespaart veel ellende en kosten. Niet alleen de gemiddelde verzuimkosten van € 350,- per ziektedag, maar ook de vervangingskosten en het productieverlies. De Verzuimstopper heeft een gunstig effect op uw verzuimcijfer en uw verzuim en bedrijfskosten.

Met de Verzuimstopper voldoet u ook gelijk aan de Arbo-wet artikel 18, verplichting tot het aanbieden van preventief medisch onderzoek. Sinds 1 januari 2007 is ook artikel 2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht: ‘Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting’.

Meer weten? Bekijk de video met uitleg en neem contact met ons op.