NIEUWS IN DETAIL

Gelijkblijvende beschikbare premie en dalende pensioenopbouw als uitgangspunt

In het nieuwe pensioenakkoord is opgenomen dat er een ‘vaste premie’ komt. Dus een gelijkblijvend premiepercentage dat voor alle leeftijden gelijk is.

Geplaatst op: 07-07-2021

Op dit moment zijn haast alle verzekerde pensioenregelingen (dus niet Bedrijfspensioenfonds regelingen) middelloonregelingen of beschikbare premie regelingen. Het merendeel van deze premieregelingen is gebaseerd op basis van een leeftijdsafhankelijke premie-inleg. Dit betekent dat de premie-inleg hoger wordt naar mate een werknemer ouder wordt. Wij noemen dit een oplopende premiestaffel.

Pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenakkoord is echter opgenomen dat er een ‘vaste premie’ komt. Dus een gelijkblijvend premiepercentage dat voor alle leeftijden gelijk is. Dit betekent concreet dat een jonge werknemer meer pensioen op gaat bouwen dan een oudere werknemer, beiden krijgen dezelfde premie-inleg maar de premie van de jongere werknemer kan langer renderen en leidt dus tot een hogere uitkering dan dezelfde premie-inleg voor een oudere werknemer.

Premiestaffel

De oplopende premiestaffel mag dan volgens het pensioenakkoord niet meer. Gelukkig is het pensioenakkoord een uitzondering gemaakt. Werkgevers die op dit moment een pensioenregeling hebben met een oplopende premiestaffel, mogen die regeling aanhouden voor de bestaande werknemers. Voor nieuwe werknemers gaat de vaste premie gelden, uiterlijk 1-1-2027.

Een werkgever mag dus een pensioenregeling met een leeftijdsafhankelijke premie tot maximaal eind 2026 nog aanbieden aan nieuwe werknemers. Een werkgever heeft nu dus 2 keuzes:

  • Naast de bestaande pensioenregeling een tweede pensioenregeling te introduceren voor werknemers die na de wetswijziging in dienst komen. Deze nieuwe regeling is dan dus gebaseerd op een vaste premie (vast premiepercentage voor alle leeftijden).
  • Of om de bestaande pensioenregeling aan te passen. Dit betekent dan wel dat een eventuele OR/PVT en de betrokken werknemers goedkeuring dienen te verlenen.
Overgangstermijnen

In het akkoord zijn ook overgangstermijnen opgenomen. Uiterlijk 1 januari 2027 moet de regeling van een werkgever voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Werkgevers met een eigen verzekerde pensioenregeling moeten dus nu al nadenken over de manier waarop de bestaande regeling gaat wijzigen en hierover in gesprek gaan met de medewerkers(vertegenwoordiging).

Uit bovenstaande valt op te maken dat het toezeggen van een middelloonregeling ook niet meer mag en dat bestaande middelloonregelingen ook omgezet moeten worden voor deze datum.

Uiteraard helpen onze adviseurs u graag bij het omzetten van uw pensioenregeling.