Dienstverleningsdocumenten

In ons dienstverleningsdocument (DVD) vindt u de belangrijkste gegevens over ons kantoor. Zo staat er onder andere in wat voor diensten wij leveren, hoe u ons kunt bereiken en hoe wij beloond worden.

Dienstverleningsdocumenten

Klik op onderstaande dienstverleningsdocumenten om deze te downloaden:

(Deze bestanden zijn .pdf-bestanden die u kunt openen met Adobe Acrobat Reader. Dit programma kunt u hier downloaden).

De minister van Financiën heeft besloten het dienstverleningsdocument te standaardiseren om meer transparantie over de dienstverlening te bereiken. Dit geldt voor:
  • complexe producten;
  • hypothecaire kredieten;
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • overlijdensrisicoverzekeringen;
  • uitvaartverzekeringen.

Klik op onderstaande dienstverleningsdocumenten om deze te downloaden:

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies

Met de totstandkoming van de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies stellen de onafhankelijk financieel adviseurs, georganiseerd in branchevereniging Adfiz, een kwaliteitsnorm voor hun advisering bij zorgcollectiviteiten. Daarin zijn de belangrijkste kwaliteitscriteria in vijf uitgangspunten samengevat. Deze uitgangspunten kenmerken zich door de focus op zorginhoudelijke afspraken en transparantie over de geadviseerde collectiviteit. Hoewel een collectiviteit altijd maatwerk vergt, nemen de aspecten uit deze Gedragscode in ieder advies een centrale plek in.

De aan de Gedragscode gebonden partijen, waar Heilbron deel van uitmaakt, vinden het belangrijk de klant een kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk advies te leveren. De kernwaarden van dit advies zijn verwoord in de volgende uitgangspunten:

  • een collectiviteit moet meer zijn dan een prijsafspraak;
  • focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
  • tussentijdse evaluatie als continu proces;
  • helderheid over product en aanbieder;
  • transparante beloning.

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies

In de Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten is omschreven wat wij voor u kunnen betekenen in de advisering bij collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast is opgenomen wat de gemiddelde prijs is voor deze dienstverlening. Dit betekent dan ook dat de informatie niet is afgestemd op uw specifieke situatie. Zowel op uw als ons verzoek is het mogelijk om afwijkende afspraken te maken. De dienstenwijzer is ervoor bedoeld om onze dienstverlening en beloning inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten