Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

Downloads

Alles op één plek

Polisvoorwaarden

Ga naar polisvoorwaarden voor een overzicht van alle voorwaarden van de verzekeraars waarmee wij werken.

Verzekeringskaarten

Ga naar verzekeringkaarten voor alle kenmerken van de verzekeringen die wij aanbieden

Formulieren

Dienstverleningsdocumenten

In ons dienstverleningsdocument (DVD) vindt u de belangrijkste gegevens over ons kantoor. Zo staat er onder andere in wat voor diensten wij leveren, hoe u ons kunt bereiken en hoe wij beloond worden.

De minister van Financiën heeft besloten het dienstverleningsdocument te standaardiseren om meer transparantie over de dienstverlening te bereiken. Dit geldt voor:

  • complexe producten
  • hypothecaire kredieten
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen

Collectieve zorgverzekering

Hieronder vindt u diverse voorbeelden die u kunnen helpen bij het onder de aandacht brengen van de collectieve zorgverzekering voor uw collega’s. Het hebben van een goede collectiviteit voor uw medewerkers is één, maar hoe zorgt u ervoor dat uw personeel ook deelneemt?

De documenten zijn kant en klare middelen om snel en gericht actie te ondernemen. De inhoud is gebaseerd op de voordelen voor uw medewerkers.

Gepersonaliseerde flyer voor uw organisatie

Om het zorgcollectief onder de aandacht te brengen kunt u een digitale flyer rondsturen aan de medewerkers. Wilt u liever een fysieke flyer uitdelen? Neem dan contact met ons op via zorg@heilbron.nl of via het directe nummer van onze zorgafdeling 088 – 12 10 222.

Teksten en andere communicatiemiddelen

Deze voorbeeldteksten en middelen zijn naar eigen inzicht te gebruiken. De teksten kunt u plaatsen op uw website (voor bijvoorbeeld leden) of op uw intranet (voor uw medewerkers), maar ook voor persoonlijke berichten of nieuwsbrieven.

English communication tools

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies

Met de totstandkoming van de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies stellen de onafhankelijk financieel adviseurs, georganiseerd in branchevereniging Adfiz, een kwaliteitsnorm voor hun advisering bij zorgcollectiviteiten.

Daarin zijn de belangrijkste kwaliteitscriteria in vijf uitgangspunten samengevat. Deze uitgangspunten kenmerken zich door de focus op zorginhoudelijke afspraken en transparantie over de geadviseerde collectiviteit. Hoewel een collectiviteit altijd maatwerk vergt, nemen de aspecten uit deze Gedragscode in ieder advies een centrale plek in.

De aan de Gedragscode gebonden partijen, waar Heilbron deel van uitmaakt, vinden het belangrijk de klant een kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk advies te leveren. De kernwaarden van dit advies zijn verwoord in de volgende uitgangspunten:

  • een collectiviteit moet meer zijn dan een prijsafspraak
  • focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
  • tussentijdse evaluatie als continu proces
  • helderheid over product en aanbieder
  • transparante beloning

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies

In de Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten is omschreven wat wij voor u kunnen betekenen in de advisering bij collectieve zorgverzekeringen. Daarnaast is opgenomen wat de gemiddelde prijs is voor deze dienstverlening. Dit betekent dan ook dat de informatie niet is afgestemd op uw specifieke situatie. Zowel op uw als ons verzoek is het mogelijk om afwijkende afspraken te maken. De dienstenwijzer is ervoor bedoeld om onze dienstverlening en beloning inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Dienstenwijzer advisering zorgcollectiviteiten