NIEUWS IN DETAIL

Diensttijd onafhankelijk partnerpensioen (maximaal 50% van het pensioengevend salaris)

Omdat veel pensioenregelingen een partnerpensioen o.b.v. risicopremies kennen is er voor een werknemer die uit dienst gaat geen partnerpensioen meer verzekerd over het betreffende dienstverband.

Geplaatst op: 07-07-2021

Omdat veel pensioenregelingen een partnerpensioen o.b.v. risicopremies kennen is er voor een werknemer die uit dienst gaat geen partnerpensioen meer verzekerd over het betreffende dienstverband. Dit heeft als gevolg dat bij iedere baanwisseling er een stuk partnerpensioen mist.

Dit is deels op te lossen door gebruik te maken van waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De praktijk leert ons dat er weinig werknemers zijn die hier gebruik van maken. In sommige gevallen is het ook niet verstandig om waarde over te dragen.

Partnerpensioen

In het pensioenakkoord wordt gekozen voor een partnerpensioen als percentage van het salaris (maximaal 50%). Zo wordt er gestreefd naar een adequaat verzekerd bedrag aan partnerpensioen ongeacht de diensttijd die de werknemer bij u als huidige werkgever gaat bereiken.

Let op!

De hoogte van de verzekeringspremies voor het partnerpensioen zijn veelal afhankelijk van leeftijd. Wanneer een pensioenregeling aangepast wordt en er gekozen wordt voor het maximale percentage van 50%, leidt dit mogelijk tot een aanzienlijke stijging in de kosten.

Het is belangrijk het juiste percentage te kiezen zodat alle werknemers een goed partnerpensioen hebben verzekerd, tegen een zo laag mogelijke kostenstijging.

Voor het wezenpensioen geldt dan een maximum van 20% van het pensioengevend salaris.

Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de keuze voor een passend percentage.