NIEUWS IN DETAIL

Compensatieregeling

Hoofdregel: als een werknemer arbeidsrechtelijk nadelen ondervindt door veranderde wetgeving is een werkgever in beginsel compensatie plichtig!

Geplaatst op: 07-07-2021

Kernpunt van het nieuwe pensioenstelsel na afloop van de overgangstermijn (op dit moment naar verwachting 01-01-2027) is dat er voor nieuwe werknemers een gelijkblijvende pensioenpremie toegezegd moet worden.

Premie

Voor werknemers die op dit moment een leeftijdsafhankelijke stijgende premie als toezegging hebben (of aanspraken uit een middelloonregeling) gaat de overgang naar een gelijkblijvende premie naar alle waarschijnlijkheid leiden tot pensioenverlies.

Dit hangt uiteraard nauw samen met de leeftijd van deze werknemers. Ingeval u als werkgever één regeling met een gelijkblijvende premie wenst voor alle werknemers dan is er een compensatieplicht. De termijn waarover nu gesproken wordt is een compensatietermijn van 10 jaar.

U als werkgever moet nadenken over de compensatie bij pensioenverlies vanuit de volgende invalshoeken:

  • Vanuit het beschikbare budget
  • Vanuit een berekent premietekort voor de werknemers; over 10 jaar of langere duur
  • Vanuit een berekent pensioentekort van de werknemers; over 10 jaar of langere duur

De compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden en hoeft niet per definitie binnen de pensioenregeling te gebeuren.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om bestaande werknemers in een premieregeling met een stijgende premie te blijven faciliteren. Nieuwe medewerkers starten in de nieuwe systematiek en bouwen pensioen op d.m.v. een gelijkblijvende premie. Dat kan betekenen dat voor huidige deelnemers in de premieregelingen er géén compensatieproblematiek is.

Het blijft ingewikkelde materie.

Er lijkt nog veel tijd beschikbaar te zijn om aan de slag te gaan met de omzetting van uw pensioenregeling, omdat het pensioenakkoord naar alle waarschijnlijkheid ingaat op 01-01-2023 met een overgangstermijn t/m 31-12-2026. Wacht echter niet te lang en begin op tijd met deze problematiek, want er komt meer bij kijken dan u mogelijk denkt. Laat u bijstaan door onze pensioenadviseurs.