NIEUWS IN DETAIL

Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je partner: Compagnonsverzekering

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die het verzekerd bedrag uitkeert bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat aan de achterblijvende compagnon(s).

Geplaatst op: 24-03-2022
Zakelijke partners

Veel ondernemingen kennen meer dan één eigenaar. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om afspraken te maken en die ook vast te leggen. Dat geldt voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de situatie dat een van de partners onverhoopt overlijdt.

Vaak is het zo geregeld, dat bij overlijden van één van de zakenpartners de overige compagnons het eerste recht hebben om diens aandeel over te nemen. De bedoeling hiervan is, dat zij de onderneming naar eigen inzicht kunnen voortzetten. Ook veel nabestaanden krijger liever de waarde van het aandeel uitgekeerd, dan dat zij zich met de bedrijfsvoering moeten gaan bemoeien.

Financieel risico

De overblijvende compagnons dienen echter wel over voldoende financiële middelen te beschikken om van het overnamerecht gebruik te kunnen maken. Vaak is de benodigde koopsom niet liquide aanwezig, maar zit dit vast in gebouwen, voorraden en/of overige bedrijfsmiddelen.
De compagnons moeten dan een lening aangaan met de bijbehorende jaarlijkse financieringslasten. Dit houdt de ontwikkeling van het bedrijf tegen.

Vaak zijn allerlei bedrijfsrisico’s gedekt, zoals brand en inbraak. Maar het risico op overlijden van één van de compagnons wordt vergeten.

De compagnonsverzekering

Sluit een compagnonsverzekering af. De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die het verzekerd bedrag uitkeert bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat aan de achterblijvende compagnon(s). Op die manier zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om het aandeel over te nemen en/of een vervanger aan te stellen.

De tarieven voor overlijdensrisicoverzekering zijn de afgelopen jaren sterk verlaagd. Over het algemeen is het dan ook mogelijk dit risico af te dekken tegen een redelijke premie.

Vraag advies!

Een compagnonsverzekering kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. Zo is het mogelijk één verzekering te sluiten op meerdere levens of juist meerdere verzekeringen op één leven.
Bovendien kan de verzekering in privé worden gesloten of juist door de onderneming worden betaald. Aan elke mogelijkheid zijn voor- en nadelen verbonden.

Het is belangrijk dat u de voor u en uw onderneming juiste keuze maakt. Als de verzekering niet op de juiste manier wordt afgesloten, kunt u voor vervelende (fiscale) verrassingen komen te staan.
Wij vertellen u er graag meer over.