Betalingsachterstand verzekering

Betalingsachterstand verzekering

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om de premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten uw premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand. U ontvangt van ons dan een betalingsherinnering.

Er is betalingsachterstand

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Wilt u uw openstaande premie direct betalen? En betaalt u de premie aan ons? Dan kunt u dat doen via het bij u bekende bankrekeningnummer. Vermeld daarbij altijd uw polisnummer.

Kunt u niet meteen betalen? En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Cannock Incasso? Neem dan met ons contact op.

Heeft u al een brief van Cannock Incasso gekregen?

Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via hen. U kunt hen bereiken van 8.30 tot 17.00 uur op 010-2051740. Zij helpen u dan verder.

Heeft u zorgen over uw financiën of hebt u schulden?

Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand heeft?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen. Dan lopen uw betalingsachterstand én aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Cannock Incasso, het van ons over.

U kunt misschien een betalingsregeling treffen

Lukt het u niet om uw premieachterstand in één keer te betalen?
Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen. Samen met u stellen wij een betalingsregeling vast. Als de betalingsregeling niet wordt gekomen, vervalt de betalingsregeling. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

Onverzekerd & dekking

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijgt u van RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de brief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Na betaling & automatische incasso

U hebt betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist.

Zo stelt u een automatische incasso in

Geef dit bij voorkeur telefonisch door aan ons door. Of stuur ons een e-mail. Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in uw e-mail uw volledige naam, uw adresgegevens, uw rekeningnummer en het polisnummer van uw verzekering.