NIEUWS IN DETAIL

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): vier antwoorden op uitgelichte klantvragen

Wij lichten vier belangrijke vragen van ondernemers over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor u uit. Lees de antwoorden in dit bericht.

Geplaatst op: 15-12-2021

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt u tegen de schade aan een ander of andermans spullen die door u, uw werknemer of uw producten en diensten veroorzaakt wordt tijdens het werk. Want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Natuurlijk doet u er alles aan om dat te voorkomen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

De gevolgen voor zulke situaties zijn van tevoren lastig in te schatten, maar kunnen in geval van aansprakelijkheid heel groot zijn. Het is fijn dat u dan kunt terugvallen op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

U wilt als ondernemer uiteraard alles goed regelen. Logisch dat we regelmatig vragen krijgen over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarom lichten wij een paar belangrijke klantvragen voor u uit. Lees de antwoorden hieronder.

Vier belangrijke vragen en antwoorden op een rij

1. Ik ontplooi een nieuwe activiteit binnen mijn onderneming. Moet ik deze doorgeven?

Om in te springen op de huidige trends, ontwikkelt u wellicht creatieve, nieuwe activiteiten. Passen deze nog bij de omschreven activiteiten op uw polis? Als dat niet het geval is, loopt u het risico dat eventuele schade niet gedekt is en u zelf voor de kosten opdraait. Bij aansprakelijkheid kunnen de bedragen al snel oplopen en dit is voor ondernemers vaak niet te overzien en te budgetteren. Het is dus altijd verstandig om uw plannen met ons te delen.

2. Is het hebben van leveringsvoorwaarden verplicht?

Nee, het is in Nederland niet verplicht om die te hebben. Maar vaak stellen verzekeraars het voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wel verplicht om leveringsvoorwaarden te gebruiken. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat schades niet of maar beperkt verzekerd zijn. In dat geval bent u dus wel verplicht om leveringsvoorwaarden te hebben en te gebruiken.

We raden u in ieder geval aan om ze te hebben en ook juist toe te passen. U stelt namelijk een aantal spelregels op waaraan beide partijen zich dienen te houden. Denk hierbij aan leveringen, betalingen, garantiebepalingen en aansprakelijkheden. Deze dienen uiteindelijk allemaal als bescherming voor u als ondernemer.

3. Moet ik de inkoopvoorwaarden van mijn klant accepteren?

Wij adviseren u de inkoopvoorwaarden niet zomaar te accepteren en te tekenen. Meestal legt men alle risico’s en verantwoordelijkheden bij u en trekt u bij een conflict hierdoor vaak aan het kortste eind. Dit kan dan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfscontinuïteit. Die mooie opdracht blijkt dan toch minder mooi en verandert opeens in een struikelblok.

Als u de inkoopvoorwaarden laat toetsen, dan zijn er soms zaken te verzekeren. Dit kan dan van invloed zijn op de premie. U kunt in dat geval vaak met uw opdrachtgever in gesprek gaan over de bepaling en aangeven dat, als zij deze wil handhaven, u de kosten die dit met zich meebrengt kan doorbelasten aan uw opdrachtgever. Uiteraard blijven er nog zaken over die niet verzekerbaar zijn. Wij adviseren u voor deze gevallen met uw opdrachtgever in gesprek te gaan om de scherpe randjes van de voorwaarden af te laten halen. Dit kan bijvoorbeeld door het artikel te laten schrappen of hier een voor u aanvaardbaar bedrag aan te koppelen. Zo is het risico dat u hierin loopt te overzien en brengt het uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar voor het geval het onverhoopt toch fout gaat.

4. Is terrorisme verzekerd?

De gevolgen van terrorisme zijn in Nederland beperkt gedekt op de meeste verzekeringen. Hiervoor is in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. De meeste in Nederland actieve verzekeraars doen hieraan mee. Als een verzekeraar niet is aangesloten bij de NHT kan die desbetreffende verzekeraar in geval van een terrorismeschade ook geen beroep doen op de NHT.

Steeds vaker worden sommige risico’s ook bij buitenlandse verzekeraars ondergebracht die niet zijn aangesloten bij de NHT. U kunt dan dus geen beroep doen op de NHT. Het is mogelijk om het terrorismerisico zelf te verzekeren. Dit kan de oplossing zijn als uw verzekeraar niet is aangesloten bij de NHT, maar ook als u niet afhankelijk wil zijn van het lange proces voor eventuele uitkering vanuit de NHT.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering helpen wij u uiteraard graag. Neem dan contact met ons op.