NIEUWS IN DETAIL

Nieuwe naam fusiebedrijf Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep bekend

De nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan na de fusie van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep – waar Heilbron deel van uitmaakt – is vandaag bekend gemaakt: Alpina Group.

Geplaatst op: 14-09-2021

Beide bedrijven zijn op 8 juni 2021 gefuseerd. Hiermee is een nieuwe groep ontstaan met de financiële en operationele slagkracht voor permanente innovatie voor u als klant. De beide organisaties worden de komende periode verder in elkaar gevlochten.

Wat merkt u hiervan?

De Alpina Group dient puur als paraplu boven de huidige merken waaronder ook Heilbron. U als klant merkt daar in de dagelijkse dienstverlening niets van. U blijft contact houden met uw vertrouwde contactpersonen. Door de fusie is ons portfolio aan producten en diensten nog verder toegenomen. Dat betekent dat uw adviseur u nog betere en scherpere voorstellen kan doen. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

Meer weten?

Vraag uw adviseur en neem eens een kijkje op www.alpinagroup.com of lees ons persbericht.

NIEUWS IN DETAIL

Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd

De Voogd Groep en de Heilbron Groep – beide gerenommeerd specialist op de Nederlandse verzekeringsmarkt – zijn op 8 juni 2021 gefuseerd. Hiermee ontstaat een nieuwe groep met een stevige, ambitieuze en dynamische marktpositie tussen Nederlandse en internationale spelers. Een groep met de financiële en operationele slagkracht voor voortdurende innovatie voor klanten en voor verdere acquisities in de markt.

Geplaatst op: 08-06-2021

In het eerste deel van dit jaar hebben beide partijen met een speciaal integratieteam uitvoerig gekeken naar de haalbaarheid en voordelen van een fusie en hoe dit het best kan worden ingericht. In deze fase werden medewerkers, klanten en overige stakeholders nauw betrokken. Gedurende deze verkennende fase zijn beide partijen nader tot elkaar gekomen en dit heeft geresulteerd in de fusie van de Voogd Groep en de Heilbron Groep op 8 juni 2021.

De nieuwe organisatie

Het bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn Michael de Nijs (CEO), Frank Germans en Marco Gregoor. Als niet-uitvoerende bestuurders zijn de volgende commissarissen aangesteld: Bas de Voogd (voorzitter bestuur), Lex Geerdes en afgevaardigden van de grootaandeelhouders. Investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments ondersteunt de plannen volledig en blijft aan als belangrijkste aandeelhouder. Zowel de Voogd Groep als de Heilbron Groep blijven vooralsnog onder het eigen bekende label opereren. De fusie versterkt de gezamenlijke positie op het speelveld in de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Verbreding product portfolio

Michael de Nijs: “Gedurende het traject hebben we onze focus op de voordelen voor onze klanten en medewerkers gelegd. Dit had en blijft bij ons absolute prioriteit. Dankzij de fusie wordt het portfolio aan producten en diensten voor de klant uitgebreid en ondersteund door sterke technologie en particuliere dienstverlening, waardoor wij hen nog beter kunnen ondersteunen. Daarnaast bieden we internationale marktpartijen een unieke toegang tot de Nederlandse markt. Onze medewerkers bieden we met deze fusie meer en diverse carrièremogelijkheden dankzij de vele locaties en het uitgebreider productportfolio. Hierdoor zal de nieuwe onderneming ook aantrekkelijker voor nieuwe professionals zijn.”

Frank Germans vult aan: “Er is zorgvuldig afgewogen hoe we de sterke bedrijfsculturen kunnen combineren. Het integratieteam heeft dit met specialisten uit de organisaties en externe experts secuur opgepakt en hier uitvoering aan gegeven. In de toekomst van ons fusiebedrijf zullen we verdere concrete stappen ondernemen.” Marco Gregoor: “Gedurende het voortraject hebben we medewerkers geïnformeerd over de fusie: hoe deze tot stand is gekomen en wat ze kunnen verwachten. Gedurende die tijd hebben we medewerkers de kans gegeven vragen te stellen over de toekomst van ons fusiebedrijf. We hebben alle gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord. Er is sprake van een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers. Dit is een mooi voorbeeld van het echte familiegevoel dat in beide organisaties sterk aanwezig is. Dit willen we niet verloren laten gaan.”

De Nijs: “We zijn blij dat de Voogd Groep en de Heilbron Groep fuseren en we vandaag dit goede nieuws samen naar buiten kunnen brengen. We gaan een mooie toekomst tegemoet.”

Zakelijke en particuliere verzekeringsdienstverlening

De fusie resulteert in een onderneming van in totaal 1.600 medewerkers met 40 vestigingen in heel Nederland. Het bedrijf biedt een combinatie van zakelijke verzekeringsdienstverlening op het gebied van arbeid en inkomen, ziekte en verzuim en zorg, met dienstverlening voor particuliere verzekeringen op het gebied van acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling.

Aanvullende informatie

Over de Voogd Groep
Voogd & Voogd is in de verzekeringsbranche een belangrijke schakel tussen (online) adviseurs en verzekeraars. Als serviceprovider is De Voogd Groep verantwoordelijk voor de acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling. www.voogd.com

Over de Heilbron Groep
De Heilbron Groep is met het verzekeringsadviesbedrijf, makelaardij, volmachtbedrijf en arbodienstverlening een van de grootste onafhankelijke financiële adviesbedrijven van Nederland. Intussen telt de Heilbron Groep bijna 1.000 medewerkers die werkzaam zijn op één van de 32 locaties verspreid door het hele land. www.heilbrongroep.nl

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

‘Leefstijlcoach wordt slecht gevonden’

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zit sinds twee jaar in het basispakket van de zorgverzekering, maar nog steeds worden niet de mensen bereikt die de overheid verwachtte te bereiken. Ongeveer 35.000 mensen per jaar zouden gratis gebruik kunnen maken van een leefstijlcoach.

Geplaatst op: 12-05-2021

Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, ziet dat onvoldoende mensen worden bereikt en start een campagne met meer informatie over GLI. Wie deze leefstijlinterventie wil doen, committeert zich daar voor twee jaar aan. Een leefstijlcoach leert ze gezonder eten, bewegen, slapen en te leven met minder stress.

Overgewicht en corona

Vooral in tijden van corona, waarbij veel mensen met overgewicht en obesitas op de intensive care belanden met Covid-19, zijn Nederlanders gebaat bij GLI. “We zien dat een gezondere leefstijl je minder kwetsbaar maakt voor ziektes. Al binnen een paar weken kun je je immuunsysteem versterken door gezonder te gaan leven”, legt obesitashoogleraar Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC uit. Volgens haar is gezond leven een vergeten coronamaatregel.

Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt, zorgen zorgverzekeraars ervoor dat er landelijk voldoende leefstijlcoaches beschikbaar zijn en dat verzekerden weten hoe ze deze kunnen bereiken. Huisartsen en gemeenten hebben hierin ook een verantwoordelijkheid én de NZa zelf ook: die past mogelijk regelgeving aan.

Vragen?

Heeft u vragen hoe een Gezonde Leefstijlinterventie kan worden aangevraagd, dan helpen wij u graag bij de keuze voor passende hulp. Neem in dat geval contact op met uw accountmanager of met de afdeling zorgverzekeringen: 088 – 121 02 22.

Bron: Nationale Zorggids

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Hoge zorgpremie belangrijkste reden om over te stappen

Een (te) hoge zorgpremie blijft de belangrijkste reden voor Nederlanders om over te stappen van zorgverzekering. Bij 30 procent van de verzekerden gaf de hoogte van de totale premie de doorslag om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar in 2021. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenpanel gezondheidszorg van Nivel.

Geplaatst op: 12-05-2021

6,5 procent van alle verzekerden geeft aan dat ze zijn overgestapt van zorgverzekering in 2021. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Het overstappercentage is ongeveer even hoog als in 2020 en ietsje lager dan de jaren ervoor.

Belangrijkste redenen vooroverstap

De vijf meest genoemde redenen voor het wisselen van zorgverzekeraar zijn:

 1. Ontevreden over de totale premie (basis + aanvullend): 30 procent
 2. Ontevreden over de premie van de basisverzekering: 21 procent
 3. Andere verwachting zorggebruik: 20 procent
 4. Ontevreden over de dekking van de aanvullende verzekering: 18 procent
 5. Keuze voor een specifieke aanvullende verzekering: 15 procent
Reactie Heilbron

“Ook wij zien dat veel verzekerden de premie laten prevaleren boven de inhoud van de pakketten”, reageert Gert Dingemans namens Heilbron. “Dan komt het helaas maar al te vaak voor dat verzekerden zich niet goed hebben laten informeren over de consequenties van deze keuze. Het resultaat daarvan is dan dat men toch niet zo goed verzekerd is als men dacht of dat men toch dat extra vrijwillig eigen risico als een te grote uitgave ziet bij het afnemen van zorg.”

Meer informatie?

Als werkgever met een eigen collectieve zorgverzekering via Heilbron, kunt u uw medewerkers hierover informeren. Wij kunnen u daarmee helpen en ontzorgen.

Meer weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel met 088 – 121 02 22.

Bron: Skipr/Heilbron

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Vitale medewerkers in tijden van Covid

De afgelopen periode hebben we als samenleving misschien wel beter dan ooit voor elkaar gezorgd. Sinds de uitbraak van het Corona-virus werken veel Nederlanders thuis. Een ontwikkeling die negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van medewerkers.

Geplaatst op: 12-05-2021

Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Maar wat levert vitaliteit en vitale medewerkers concreet op? Hoe kun je testen of je medewerkers vitaal zijn en of dit inderdaad een positief effect heeft op de organisatie? Onderstaande vijf redenen geven antwoord op deze vragen.

1. Je bent een aantrekkelijke werkgever

Mensen willen werken bij een organisatie die om hen geeft en het beste met hen voor heeft. Voelen medewerkers zich serieus genomen? En laat je als werkgever blijken dat dit onderdeel is van bedrijfsbeleid? Dan is het een kwestie van tijd voordat je bekend komt te staan als een goede werkgever. Dit is een belangrijk gegeven binnen deze krappe arbeidsmarkt.

2. Je hebt minder verloop

Door je te richten op je huidige medewerkers en hun vitaliteit, zorg je er ook voor dat deze medewerkers bij je willen blijven werken. Voelen ze zich goed behandeld, voelen ze dat je hun gezondheid en gesteldheid serieus neemt, dan willen ze bij jouw organisatie blijven. De kans op verloop is hierdoor veel kleiner.

3. Je ziekteverzuimpercentage wordt lager

Richt je je op vitale medewerkers, dan betekent dit dat je op een positieve manier bezig bent met gezondheid en met preventie van verzuim. Vitaliteit gaat namelijk niet over pas ingrijpen wanneer iemand ziek is, maar juist om het voorkomen van ziekten. Je stuurt hierop vanuit bewustwording en actie bij de medewerker zelf. Hierdoor is het mogelijk om eerder in te grijpen.

4. Je medewerkers zijn meer bevlogen en betrokken

Door je als organisatie te richten op vitaliteit en gezondheid, stimuleer je bevlogenheid en betrokken medewerkers. En daarmee ambassadeurs van je organisatie naar zowel klanten als naar nieuwe medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat betrokken medewerkers meer toegevoegde waarde leveren doordat ze:

En bevlogen medewerkers wil je ook hebben. Bevlogen medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om hun werk te doen en zetten zich voor 100% in. Onderzoek laat zien dat bevlogen medewerkers

5. Je medewerkers zijn productiever, socialer en werken beter samen

Wanneer medewerkers fysiek en mentaal gezond zijn en zin hebben in het leven, dan worden ze productiever, socialer en werken ze beter samen. Dit is ook niet heel gek, want heb je meer energie en gewoon zin het leven, dan sta je positief en optimistisch in het leven. Dit geldt zowel binnen privéomstandigheden als op het werk.

Bron: VGZ

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!