NIEUWS IN DETAIL

Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten

Als werkgever doet u er goed aan, alert te zijn op de gevolgen van de achterstanden bij de WIA-keuring door UWV. De doorlooptijd is al opgelopen tot rond de 17 weken en het einde lijkt nog niet in zicht. Als u nu een langdurig zieke werknemer heeft, krijgt u dus vrijwel zeker te maken met een vertraagd oordeel over het recht op een uitkering. Hier zijn 4 zaken om op te letten.

Geplaatst op: 05-07-2022

De achterstanden bij UWV zijn het gevolg van een groeiend takenpakket, een hardnekkig tekort aan verzekeringsartsen en vertraagde beoordelingen door de coronacrisis. Hier heeft u als werkgever uiteraard geen invloed op. Maar dit wil niet zeggen dat u helemaal niets kunnen doen of de gevolgen altijd zomaar moet accepteren.

1. Let op de uitsteltermijn

Na ontvangst van de WIA-aanvraag moet UWV in principe binnen 8 weken een beslissing nemen. Wil de uitkeringsinstantie deze termijn onderbreken of verlengen, dan moet zij dit tijdig melden.

  • Check of de melding binnen is vóór de 8 weken zijn verstreken.
  • Ga na of de nieuwe beslistermijn volgens de regels is en of UWV zich eraan houdt.
  • Zorg dat u weet wat u kunt doen als UWV niet volgens de regels handelt.

2. Maak bezwaar tegen te late loonsancties

Is de wachttijd voor de WIA eenmaal verstreken, dan mag UWV geen loonsanctie meer opleggen wegens tekortkomingen bij de re-integratie.

  • Check of UWV een loonsanctie tijdig heeft opgelegd en maak bezwaar als dit niet het geval is.

3. Staak niet zomaar de loondoorbetaling

De meeste werkgevers zijn zich zeer bewust van het einde van de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Klakkeloos stoppen met betalen is echter niet verstandig.

4. Wijs de werknemer op de optie van een voorschot

Was de WIA-aanvraag op tijd en is er geen loonsanctie opgelegd, maar komt de beslissing van UWV te laat? Dan is er geen reden om het loon nog langer door te betalen. Maar het is natuurlijk wel zo prettig als uw werknemer hier niet de dupe van wordt.

Ondersteuning of advies nodig?

Goed omgaan met de vertragingen bij UWV is niet altijd eenvoudig. Onze specialisten denken met plezier met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!