NIEUWS IN DETAIL

AOW leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Geplaatst op: 07-07-2021

Daarna zal de AOW-leeftijd niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar acht maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. In juli 2019 is deze wet (wetsvoorstel ‘temporisering verhoging AOW-leeftijd’) aangenomen in Nederland.

Nieuwe AOW-leeftijden
JaarDe AOW-leeftijd wasDe AOW-leeftijd wordt
202167 jaar66 jaar en 4 maanden
202267 jaar en 3 maanden66 jaar en 7 maanden
202367 jaar en 3 maanden66 jaar en 10 maanden
202467 jaar en 3 maanden67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar

Vanaf 2025 zou de AOW leeftijd niet stijgen met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. Recent is echter bekend gemaakt dat zowel voor 2025 als voor 2026 de AOW leeftijd op 67 jaar blijft staan.

Pensioenrichtleeftijd

Niet alleen de wettelijke AOW-leeftijd, maar ook de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregelingen via werkgevers is de afgelopen jaren omhooggegaan. De pensioenrichtleeftijd is een gekozen leeftijd die gebruikt wordt voor de bepaling van het maximaal te bereiken pensioen bij de pensioenregeling van de werkgever. Dit wordt ook wel het 2e pijler pensioen genoemd.

De pensioenrichtleeftijd staat dus los van de werkelijke pensioendatum. De pensioenrichtleeftijd binnen pensioenregelingen van de werkgever was tot 2015 65 jaar, van 2015 tot 2018 67 jaar en vanaf 2018 is deze 68 jaar.

De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd sluiten op dit moment niet op elkaar aan. Voor het daadwerkelijk pensioneren is het niet verplicht om pas op de pensioenrichtleeftijd met pensioen te gaan, (bijna) alle pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om het pensioen eerder of later dan de pensioenrichtleeftijd in te laten gaan. De meeste werknemers gaan met pensioen op de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is meestal ook de datum dat het arbeidscontract eindigt.

Indien de AOW leeftijd in de toekomst verder gaat stijgen (boven 68 jaar), dan ligt het in de lijn dat ook de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van de werkgever zal gaan meestijgen.