NIEUWS IN DETAIL

Prinsjesdag 2020: financiële veranderingen zakelijk & particulier

Zoals u weet was het eergisteren de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Voor het komende jaar worden er weer enkele (financiële) maatregelen getroffen die u of uw bedrijf wellicht aangaan. Hieronder staan de belangrijkste zaken op een rij.

Geplaatst op: 17-09-2020
Veranderingen voor het MKB: lastenverlichting in zware tijden

MKB’ers worden verlicht in hun lasten. Het verlaagde tarief voor de vennootschapsbelasting gaat verder omlaag, naar 15%. Deze belastingschijf wordt tegelijkertijd verhoogd, tot € 400.000. Het vpb-tarief voor winsten boven € 400.000 blijft 25%.

Kleine tot middelgrote bedrijven gaan minder winstbelasting betalen. De grens tussen het hoge en het lage tarief komt te liggen op een winst van € 400.000. Dat is nu nog € 200.000.

Veranderingen voor Zzp’ers: lastenverzwaring

Zzp’ers krijgen de komende jaren te maken met een lastenverzwaring. De zelfstandigenaftrek slinkt (op termijn) met bijna € 2.000. In ruil wordt de arbeidskorting voor een totaalbedrag van 500 miljoen verhoogd. Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd met 0,2%.

Het idee hierachter is om het verschil tussen bruto- en netto-inkomen van werkenden in loondienst en als zelfstandige te verkleinen. Zzp’ers hebben veelal geen verplichte pensioenvoorziening of een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Wel hebben zij fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Bij hetzelfde brutoloon houden zij daardoor aanmerkelijk meer netto-inkomen over dan werknemers. Door al deze verschillen verstoort het arbeidsmarktbeleid (mede) de keuze voor het soort arbeidsrelatie dat iemand heeft.

Veranderingen voor particulieren: lichte economische groei

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een economische groei van 3,5%, na de krimp in 2020 door de coronacrisis. Werkenden gaan er het meest op vooruit met 1,2%. De gemiddelde koopkracht stijgt met 0,8%. Gepensioneerden gaan er 0,4% op vooruit.

De belastingheffing in box 3 wordt aangepast: de vrijstelling voor vermogensrendementsheffing wordt flink verhoogd, van € 30.846 naar € 50.000 per persoon. Wie een groter vermogen heeft gaat, boven dit bedrag, juist meer belasting betalen.

De overdrachtsbelasting komt te vervallen voor starters tussen de 18 en 35 jaar oud. Voor woningen die gekocht worden als beleggingsobject wordt de overdrachtsbelasting 8%. Voor doorstromers en anderen blijft de overdrachtsbelasting 2%.

Financiële feitjes zorgkosten
  • De werkgeversbijdrage aan de zorg stijgt van 6,7% naar 7%.
  • Voor gepensioneerden en zelfstandigen stijgt dat percentage van 5,45% naar 5,75%.
  • De zorgkosten stijgen in 2021 met 3 miljard euro. Daarvan bekostigen de burgers via hun zorgpremie een groot deel (1,1 miljard euro). Werkgevers, zelfstandigen en gepensioneerden betalen daar gezamenlijk 1,8 miljard euro van.
  • Door covid-19 zijn de totale zorgkosten niet gestegen. De extra kosten bedragen weliswaar bijna een 1 miljard euro, maar daar staan lagere uitgaven voor de reguliere zorg tegenover.
  • De gemiddelde zorgkosten per volwassen stijgen dit jaar met 5,5% naar bijna € 6.000. Dat was vorig jaar nog € 5.630.