NIEUWS IN DETAIL

Een unieke verzekering voor uw verzuim- en arbokosten

Sinds 1 januari 2020 kunnen ondernemers ervoor kiezen om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar te verzekeren via een nieuwe verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering.

Geplaatst op: 06-07-2020
De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Sinds 1 januari 2020 kunnen ondernemers ervoor kiezen om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar te verzekeren via een nieuwe verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. 

Deze verzuimverzekering ondersteunt u volledig bij verzuim en re-integratie van zieke werknemers. Naast de afgesproken uitkering krijgt u ook een complete vergoeding voor al uw arbokosten. Die arbokosten kunnen normaal gesproken al gauw oplopen tot meer dan € 2.000,- per zieke werknemer. 

De bijzonderheden:
  • De werkgever krijgt vanuit de verzekeraar een actieve en professionele ondersteuning op het gebied van re-integratie van de zieke werknemer. Bij langdurig verzuim krijgt iedere zieke werknemer begeleiding van een ervaren casemanager;
  • De kosten van deze re-integratie activiteiten (waaronder een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoortraject) komen voor rekening van de verzekeraar;
  • De werkgever ontvangt jaarlijks van de Overheid circa € 1.200,-. Met deze tegemoetkoming kan de werkgever de nieuwe verzuimverzekering geheel of gedeeltelijk bekostigen;
  • Deze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is Poortwachterproof. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar ook een eventueel door het UWV opgelegde loonsanctie;
  • U krijgt niet (meer) te maken met een jaarlijks forse stijging van de premies voor de verzuimverzekering. Hierover zijn afspraken gemaakt met de verzekeraars; 
  • Heeft u al een verzuimverzekering? Dan kunt u deze in de meeste gevallen laten omzetten naar de nieuwe verzekering.

Een unieke kans voor werkgevers om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar adequaat te verzekeren en gebruik te maken van ontzorging bij langdurige ziekte van hun werknemers. Bij de keuze voor deze verzekering kunt u bovendien uw huidig contract met de arbodienst opzeggen.

Meer weten?

ls één van de grootste onafhankelijke verzekeringsadviseurs van Nederland zijn wij uw juiste gesprekspartner voor deze nieuwe verzuimverzekering. Wilt u weten wat voor u de (premie)voordelen zijn of wilt u advies omtrent verzuimvraagstukken? Neem dan contact met ons op.