NIEUWS IN DETAIL

‘Vervang eigen risico zorgverzekering’

De gemeentepolis staat echter onder druk. Zorgverzekeraars vinden de gemeentepolis niet interessant, omdat de opbrengst van de premie niet opweegt tegen de gemaakte zorgkosten.

Geplaatst op: 28-08-2019

Sinds de invoering van het zorgverzekeringstelsel bieden ook gemeentes een collectieve zorgverzekering aan. Het oorspronkelijke doel van de gemeentepolis was om mensen met lage inkomens toegang te geven tot betaalbare aanvullende zorgverzekeringen bovenop het verplichte basispakket. Daartoe kunnen gemeenten de aanvullende verzekeringen binnen de gemeentepolis subsidiëren.

De zorgtoeslag van het Rijk, uitbetaald door de Belastingdienst, dient als tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering voor lage inkomens.
Hiermee worden lage inkomens ontlast in kosten voor de premie van de zorgverzekering.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzocht wat er verbeterd kan worden aan de gemeentepolis. De gemeentepolis kan mensen met een beperkte financiële redzaamheid helpen bij het voorkómen van financiële problemen door onderverzekering en wanbetaling, en gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door zorgmijding.

Hulp bij het kiezen van een passende zorgverzekering is hierbij belangrijk.

‘Gemeentepolis niet interessant’

De gemeentepolis staat echter onder druk. Zorgverzekeraars vinden de gemeentepolis niet interessant, omdat de opbrengst van de premie niet opweegt tegen de gemaakte zorgkosten. Door de relatief hoge zorgkosten van de doelgroep is het moeilijk voor verzekeraars om een scherpe premie te realiseren.

Het CPB adviseert daarom de overheid om hier aandacht aan te geven. De gemeentepolis kan namelijk een waardevol instrument zijn voor maatschappelijke problematiek, zoals armoedebestrijding, gezondheidszorg en schuldpreventie.

Teruggave eigen risico

Daarnaast constateert het CPB dat de dekkingen in de aanvullende verzekeringen van de gemeentepolis vaak te uitgebreid zijn voor een breed publiek. Ook het feit dat bij veel gemeentepolissen het eigen risico in de premie is opgenomen zonder restitutie als het niet gebruikt wordt, schrikt mensen af.

Het CPB adviseert daarom verzekeraars om te werken met een teruggave van het eigen risico als dit niet gebruikt is (een vorm van no-claim korting) en meer variatie in het aanvullende pakket aan te bieden.

Raadpleeg een zorgadviseur

Heilbron kan u ook adviseren of de gemeentepolis voor u de beste keus is. Als onafhankelijk adviseur kijken we graag met u mee wat in uw persoonlijke situatie de best passende zorgverzekering is.

Of dit nu via een gemeentepolis, ledenorganisatie of een werkgever is, de adviseurs van Heilbron voorzien u graag van advies.

Bron: CPB