NIEUWS IN DETAIL

Maximale korting op de basisverzekering in 2020 omlaag

Een verlaging van de korting moet onbedoeld gebruik tegengaan. Geconstateerd is namelijk dat de bedoelingen van de collectiviteitskorting langere periode niet of nauwelijks gerealiseerd werden.

Geplaatst op: 20-06-2019

Vorig jaar kondigde Minister Bruins van Volksgezondheid al aan dat de korting op zorgcollectiviteiten gaat veranderen. In juni is dit besluit officieel door de Raad van State in de Staatscourant geplaatst en dus definitief. De maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat per 1 januari 2020 van 10 naar 5 procent.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die met veel mensen afgesloten wordt, bijvoorbeeld speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf, leden van een thuiszorgorganisatie of chronisch zieken van een patiëntenvereniging.

Via deze collectieve zorgverzekering krijgt u korting op de premie, de collectiviteitskorting. In sommige gevallen biedt de verzekeraar extra of speciale vergoedingen afgestemd op de doelgroep en zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt over de zorg waar de deelnemers aan het collectief recht op hebben.

Oneigenlijk gebruik

Ooit is de collectiviteitskorting in het leven geroepen om te leiden tot een kostenbesparing voor de verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan administratieve voordelen, omdat de premie via de werkgever wordt geïncasseerd.

Alleen moet een collectiviteitskorting wel aan bepaalde eisen voldoen om zo de korting te rechtvaardigen. Het moet een toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van extra zorg die relevant is voor de betreffende doelgroep van de collectiviteitskorting. Ofwel; de collectiviteit moet zorginhoudelijk geladen zijn.

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat in ongeveer een derde van de zorgcollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt. Op basis daarvan kan een collectieve regeling voor de zorgverzekering dus een nuttige functie hebben, maar bij het merendeel wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de regeling. Verzekeraars werken aan het uitbreiden van de zorginhoudelijke afspraken.

Huidige omvang niet te rechtvaardigen

De verlaging van de collectiviteitskorting wordt gezien als onderdeel van een gerichte aanpak om weer op een correcte manier invulling te geven aan de zorgcollectiviteiten. De Raad van State plaatst een kanttekening bij de gevallen waar wél zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt. Daaruit blijkt namelijk dat de besparingen die met die afspraken worden gerealiseerd nog altijd niét een collectiviteitskorting van de huidige omvang rechtvaardigen.

Laatste kans

Een verlaging van de korting moet onbedoeld gebruik tegengaan. Geconstateerd is namelijk dat de bedoelingen van de collectiviteitskorting langere periode niet of nauwelijks gerealiseerd werden.

Verder is vastgesteld dat een korting van 10 procent niet bijdraagt aan het realiseren van de oorspronkelijke bedoelingen; een maximum van 5 procent is reëler. Deze verlaging compenseert ongewenste financiële kruissubsidiëring, verhoogt de transparantie van het polisaanbod en biedt betrokkenen tegelijkertijd een laatste kans om het bedoeld gebruik van de collectiviteitskorting aan te tonen.

Vervolgmaatregelen

Er is bewust gekozen om op korte termijn een onderzoek te starten, zodat zorgverzekeraars gedwongen worden om snel beoogde resultaten te boeken. Zorgverzekeraars weten tenslotte al sinds medio 2018 dat deze wijziging per 2020 er aan zit te komen.

Naar verwachting zullen de effecten van deze veranderingen pas eind 2020 zichtbaar zijn. Indien nodig worden er normen ontwikkeld en geïmplementeerd om onbedoeld gebruik tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek naar deze effecten zijn richtinggevend voor de besluitvorming over vervolgmaatregelen.

Wat betekent dit voor uw zorgverzekering?

Welke consequenties dit besluit heeft voor de collectiviteitskortingen via Heilbron is nog niet bekend. De maximale korting van 5 procent geldt voor de basisverzekering.

Zorgverzekeraars hebben tot medio november om hun kortingspercentages te wijzigen. Dan moeten zij ook uiterlijk de premies voor 2020 bekendmaken. Voor de aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars zelf bepalen welke korting ze maximaal geven.

Uiteraard zijn wij hierover in gesprek met de verzekeraars. Wij houden u op de hoogte zodra er meer bekend is over de wijzigingen.