Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

NIEUWS IN DETAIL

Zorg voor uw financiële zekerheid

Kunt u als nabestaande blijven leven zoals u financieel gewend was?

Geplaatst op: 19-06-2019

Het is natuurlijk verdrietig als één van de ouders in een gezin vroegtijdig overlijdt. Voor u als achterblijvende partner en eventuele kinderen is het nog erger als daarna blijkt dat de financiën niet goed geregeld zijn. Kunt u de hypotheek blijven betalen? Kunt u als nabestaande blijven leven zoals u financieel gewend was?

In dit artikel gaan wij kort in op dit onderwerp. Misschien niet het leukste onderwerp om bij stil te staan, maar wij vinden het belangrijk om ook hierover met u van gedachten te wisselen.

Hoe kunt u regelen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven?

In heel veel gevallen is er geen goede financiële regeling voor u als één van de ouders van een gezin vroegtijdig overlijdt. Dat komt onder andere doordat we in Nederland verschillende en vaak ingewikkelde voorzieningen kennen.

Basisvoorziening: Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Bij het vroegtijdig overlijden van één van de ouders ontstaat onder voorwaarden een recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet. Deze uitkering kunt u zien als een basisinkomen en bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon.

Indien er geen verdere inkomsten zijn, is dit geen vetpot. Het recht op een uitkering kan vervolgens door verschillende oorzaken eindigen. Eén van de meest voorkomende redenen is dat het jongste kind van het gezin 18 jaar wordt. Heeft u geen kinderen of alleen kinderen van 18 jaar of ouder, dan heeft u dus helemaal geen recht op een uitkering op grond van de Anw!

Tweede voorziening: Algemeen Nabestaandenpensioen

Werkte uw overleden partner/echtgenoot in loondienst? Dan is de kans groot dat hij of zij deelnam aan een pensioenregeling. Een pensioenregeling bestaat vaak uit een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen:

  • een nabestaandenpensioen op risicobasis
  • een nabestaandenpensioen op opbouwbasis

In gesprekken met onze relaties merken wij dat lang niet iedereen hiervan op de hoogte is. Het verschil tussen deze twee vormen van nabestaandenpensioen heeft aanzienlijke praktische gevolgen.

Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt het recht op uitkering aan de nabestaanden indien de werknemer niet meer aan de pensioenregeling deelneemt. De uitkering stopt dus als u bijvoorbeeld van baan verandert. Mocht u of uw partner komen te overlijden dan hebben de nabestaanden dus geen recht op pensioen dat bij de eerdere werkgever(s) is opgebouwd!

Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis behouden de nabestaanden wel het recht op het bij de eerdere werkgever opgebouwde pensioen.

Derde voorziening: de levensverzekering die u zelf heeft afgesloten

Een laatste mogelijke bron van inkomsten voor de nabestaanden is de uitkering op grond van door u of uw partner zelf afgesloten levensverzekering(en).

Zorg dat het beeld voor uw situatie duidelijk is!

Weet u wat de financiële situatie is als één van de partners komt te overlijden? Vaak is er geen aanspraak op grond van de Anw, bijvoorbeeld omdat uw kinderen al 18 jaar of ouder zijn. Dikwijls is er ook geen recht op nabestaandenpensioen, omdat bijvoorbeeld de overleden ouder zelfstandige was en niet in loondienst werkte.

Ook kan het zijn dat u of uw partner wel in loondienst werkte, maar dat de werkgever een heel magere pensioenregeling kende voor nabestaanden. Of dat er sprake was van een nabestaandenpensioen op risicobasis en de overledene van werkgever was veranderd!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet wat na het overlijden van u of uw partner het inkomen én de financiële lasten zijn. Kunt u de hypotheek blijven betalen? Kunt u in hetzelfde huis blijven wonen? Kunt u de opleiding van uw kinderen betalen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn?

Kunt u als nabestaande blijven leven zoals u financieel gewend bent?

Ontstaat er door het voortijdig overlijden van een partner een financieel gat, dan kan dit risico tegen heel lage kosten afgedekt worden door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. Voor een paar tientjes per maand kunt u vaak al een grotere financiële zekerheid regelen!

Wij helpen u graag!

Heeft u geen goed beeld hoe de financiële situatie van uw gezin eruitziet, als één van de kostwinners overlijdt? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij maken dan graag snel een duidelijk overzicht van uw individuele situatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.