NIEUWS IN DETAIL

Een derde van de Nederlanders wil alternatieve zorg in het basispakket

Opvallend is dat een kwart van de volwassenen alternatieve zorg dezelfde waarde toebedeelt als reguliere geneeswijzen.

Geplaatst op: 18-06-2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzocht wat Nederlanders vinden van alternatieve geneeswijzen. In het onderzoek Belevingen 2018 is onder andere onderzocht hoe Nederlanders alternatieve zorg waarderen, evalueren en beoordelen. Opvallend is dat een kwart van de volwassenen alternatieve zorg dezelfde waarde toebedeelt als reguliere geneeswijzen. Ook is 38 procent van mening dat één of meerdere behandelingen moet worden opgenomen in de basisverzekering.

Waardering

Van de volwassen is 6 procent in 2019 behandeld door een alternatieve genezer. Meer vrouwen dan mannen vinden alternatieve geneeswijzen even waardevol als reguliere geneeswijzen (27 en 20 procent).

Hoogopgeleiden raadplegen vaker een alternatieve behandelaar dan laagopgeleiden, maar hechten wel meer waarde aan reguliere geneeswijzen. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat voor alternatieve geneeswijzen op dit moment een aanvullende verzekering nodig is en/of de kosten (gedeeltelijk) zelf betaald moeten worden.

Deskundigheid

De meerderheid van de volwassen bevolking vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben; 41 procent is voorstander van een artsendiploma en nog eens 43 procent van een diploma voor alternatief genezer. Bijna 10 procent vindt een diploma niet belangrijk.

Ook vindt de meerderheid van de volwassenen (79 procent) onderzoek naar de werking en risico’s van alternatieve geneeswijzen belangrijk. De bezoekers van alternatieve genezers zijn over het algemeen tevreden met een 7,9 als waarderingscijfer. Ontevreden is 6 procent, voornamelijk over de kosten of te weinig resultaat van een behandeling.

Opname in basisverzekering

Alternatieve geneeskunde kan momenteel worden vergoed als hiervoor een aanvullende verzekering is afgesloten. Ruim een derde (38 procent) vindt dat een of enkele alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt het vaakst voor de acupuncturist, de chiropractor en de homeopaat.

Ruim een vijfde vindt dat alle alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen. Eventuele gevolgen voor de zorgpremie of de rest van het basispakket zijn bij deze vraag niet aan de orde gesteld.

Vergoeding of dekking

Als u gebruikt wilt (gaan) maken van alternatieve genezers is het verstandig om na te gaan wat uw zorgverzekering vergoedt. Elke verzekeraar stelt andere eisen aan de alternatief genezer en andere randvoorwaarden aan de alternatieve geneeswijze. Vooraf goed informeren voorkomt achteraf teleurstelling.

Overweegt u gebruik te willen maken van alternatieve geneeswijze of wilt u meer informatie? Neemt u contact op met één van onze zorgspecialisten.

Bron: CBS