NIEUWS IN DETAIL

Basispakket zorgverzekering 2020 uitgebreid

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld, maar niet worden opgenomen in een ziekenhuis, is de belangrijkste aanvulling. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten valt ook onder het basispakket. Minister Bruins van Volksgezondheid maakte de […]

Geplaatst op: 03-06-2019
In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld, maar niet worden opgenomen in een ziekenhuis, is de belangrijkste aanvulling. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten valt ook onder het basispakket. Minister Bruins van Volksgezondheid maakte de nieuwe wijzigingen bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 27 mei. Eerder werd al duidelijk dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft op 385 euro én dat de collectiviteitskortingen op de basisverzekering gemaximeerd worden tot 5 procent (tot en met dit jaar was dat 10 procent).
75 euro per nacht logeervergoeding
De logeervergoeding is bestemd voor patiënten die gedurende een langere periode zich iedere dag in het ziekenhuis moeten melden, zoals bij bestraling tegen kanker. Het heen en weer reizen naar het ziekenhuis behoort dan tot de verleden tijd. Per nacht vergoedt de zorgverzekeraar 75 euro per nacht vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van drie aaneengesloten dagen. De logeervergoeding komt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.
Ouderen en verstandelijk gehandicapten
De zorg aan ouderen door een specialist ouderengeneeskunde en zorg aan verstandelijk gehandicapten door een speciale arts voor gehandicapten valt aankomend jaar onder het basispakket. Het doel van deze verandering is dat deze doelgroep langer thuis kan blijven wonen. Noodzakelijke zorg ontvangen zij dan thuis met als gevolg dat de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verminderd.
Beschikbaarheid geneesmiddelen
Minister Bruins onderneemt stappen om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. Hij komt met een oplossing voor geregistreerde geneesmiddelen die vanwege hoge kosten niet worden vergoed door de basisverzekering. Als de apotheek het betreffende middel bereidt, ontvangt u wel een vergoeding. Hierdoor verbetert de toegang tot geneesmiddelen en bespaart de overheid op de kosten.
Subsidieregeling NIPT
De laatste wijziging heeft te maken met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Dat is een bloedonderzoek voor zwangere vrouwen of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Ook in 2020 is deze test gedekt middels een subsidieregeling met een eigen bijdrage van 175 euro.
Premiebekendmaking
Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars hun premies bekend. Voor die tijd buigen de verzekeraars zich ook over de nieuwe kortingspercentages voor de basisverzekering. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.