Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

NIEUWS IN DETAIL

Ontslag langdurig zieke werknemers? Compensatie transitievergoeding

Eind februari is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Deze regeling is het gevolg van de wet die een eind moet maken aan slapende dienstverbanden. Een zieke werknemer kost geld, heel veel geld. Als werkgever krijgt u een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar, maar dat niet alleen. Denk ook aan de kosten van re-integratie en verlies van […]

Geplaatst op: 30-04-2019
Eind februari is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Deze regeling is het gevolg van de wet die een eind moet maken aan slapende dienstverbanden. Een zieke werknemer kost geld, heel veel geld. Als werkgever krijgt u een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar, maar dat niet alleen. Denk ook aan de kosten van re-integratie en verlies van omzet. U bent sinds de ingang van de Wet werk en zekerheid (2015) vaak ook nog verplicht een transitievergoeding te betalen bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verplichting heeft tot gevolg dat werkgevers de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer na 2 jaar niet opzeggen, maar in de ‘slaapstand’ zetten. De werknemer verricht dan geen arbeid, ontvangt geen loon meer én krijgt geen transitievergoeding, maar blijft formeel nog wel in dienst. Aangezien deze situatie vanuit de wetgever niet wenselijk is, is er een oplossing bedacht.
Compensatie transitievergoeding
De compensatieregeling is in het beginsel gericht op de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij zowel een eenzijdig ontslag (via UWV/kantonrechter) als bij een ontslag met wederzijds goedvinden, is de regeling van toepassing, zo lang er maar sprake is van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze nieuwe compensatieregeling zorgt er naar verwachting voor dat het aantal slapende dienstverbanden afneemt. Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever de compensatie van de transitievergoeding aanvragen bij het UWV. Voorwaarde is wel dat u de werknemer ontslaat of heeft ontslagen na 1 juli 2015.
Recht op compensatie
Wilt u een aanvraag indienen voor de betaalde transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020? Stuur deze dan vóór 1 oktober 2020 in. Aanvragen voor de vergoeding betaald vanaf 1 april 2020 moet u binnen zes maanden indienen na betaling. Te vroeg of te laat ingediende aanvragen wijst het UWV af. Voor een beoordeling van de compensatie en de hoogte dient u onderstaande gegevens te verstrekken aan het UWV:
  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
  • Beschikking van het UWV/kantonrechter óf de beëindigingsovereenkomst.
  • Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd met toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
  • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
Bron: door Mirjam Struijk, Jurist arbeids- en ontslagrecht