NIEUWS IN DETAIL

Nza: vergoedingen voor hulpmiddelen zijn te onduidelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzocht hoe zorgverzekeraars informeren over vergoedingen en verstrekkingen van deze hulpmiddelen.

Geplaatst op: 25-04-2019

Meer dan 2,2 miljoen mensen in Nederland gebruiken een medisch hulpmiddel. In 2016 werd er uit de zorgverzekering voor 1,5 miljard euro vergoed aan deze medische hulpmiddelen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzocht hoe zorgverzekeraars informeren over vergoedingen en verstrekkingen van deze hulpmiddelen.

Wel of geen vergoeding en vanuit welke wet?

De hulmiddelensector is ingewikkeld. Hulpmiddelen worden namelijk niet alleen vergoed uit de zorgverzekering maar kunnen ook vergoed worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia).

Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen voor welk hulpmiddel en verdwalen in alle mogelijkheden van vergoedingen of schaffen zelf een hulpmiddel aan terwijl er wel sprake kan zijn van een vergoeding uit één van de wetten.

Informatieverstrekking kan beter

De NZa ziet dat gebruikers van hulpmiddelen regelmatig onduidelijkheid ervaren over de vergoeding van een hulpmiddel, de financiële gevolgen van de plaatsing in bepaalde gebruikerscategorieën en overige informatie over vergoedingen. Dit speelt bijvoorbeeld bij hoortoestellen.

De vergoeding van een hulpmiddel is voor elke verzekerde mede afhankelijk van individuele factoren, zoals passende zorg en maatwerk, wat de onduidelijkheid versterkt. Hoewel er veel informatie over hulpmiddelen beschikbaar is, kan de informatieverstrekking door zorgverzekeraars en zorgaanbieders op sommige punten beter.

Bel voor advies over vergoedingen

Wij hebben jarenlange ervaring met vergoedingen van hulpmiddelen. Onze adviseurs kijken verder dan alleen de vergoeding in de zorgverzekering en wijzen u op alle mogelijkheden voor een vergoeding.

Wilt u passend advies over een vergoeding? Neemt u dan contact op met één van onze zorgadviseurs op 088 – 12 10 222 of via zorg@heilbron.nl.