NIEUWS IN DETAIL

Brexit: de gevolgen voor uw zorg(verzekering)

Zaterdag 30 maart 2019 is het waarschijnlijk zover: de Brexit. Als De Britse premier Theresa May geen uitstel krijgt tot 30 juni 2019 van de Europese Raad dan volgt er een harde Brexit. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor de zorgverzekering van Nederlanders en buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn? Graag geven we u […]

Geplaatst op: 21-03-2019
Zaterdag 30 maart 2019 is het waarschijnlijk zover: de Brexit. Als De Britse premier Theresa May geen uitstel krijgt tot 30 juni 2019 van de Europese Raad dan volgt er een harde Brexit. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor de zorgverzekering van Nederlanders en buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn? Graag geven we u een overzicht waar u rekening mee moet houden.
Britse personen in Nederland
Mensen met een Britse nationaliteit die in Nederland studeren waren tot op heden verzekerd met de EHIC-kaart in Nederland. Bij een harde Brexit is deze kaart niet meer te gebruiken. De toegang tot spoedeisende medische zorg in Nederland is dan beperkt. De vergoeding is volledig afhankelijk van de eisen en toestemming van de verzekering in het Verenigd Koninkrijk. We adviseren daarom om telefonisch contact met ons op te nemen voor een passend advies. Dit kan bijvoorbeeld een particuliere zorgverzekering in Nederland zijn. Voor mensen met een Britse nationaliteit die in Nederland werken verandert er op het gebied van de zorgverzekering niets. Omdat zij inkomen uit Nederland ontvangen blijft het hebben van een Nederlandse zorgverzekering verplicht.
Levering van medicijnen en hulpmiddelen
Bij een harde Brexit kunnen er problemen ontstaan bij de beschikbaarheid van (medische) hulpmiddelen en geneesmiddelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft immers een belangrijke positie in die beide sectoren, omdat het een vooraanstaand productie- en doorvoerland is en een grote rol speelt bij kwaliteitscontrole, markttoelating en toezicht. Zorgverzekeraars Nederland heeft alle zorgverzekeraars en leveranciers gevraagd zich voor te bereiden op een harde Brexit. Dit houdt in dat zorgverzekeraars en importeurs van geneesmiddelen en hulpmiddelen inventariseren welke geneesmiddelen en hulpmiddelen mogelijk problemen gaan opleveren, zodat ze hier maatregelen voor kunnen treffen.
Hulpmiddelen en bloedtesten
Eén derde van alle gecertificeerde medische hulpmiddelen en bloedtesten in de Europese Unie (EU) heeft een Brits certificaat. Zonder overgangsregeling vervallen alle afspraken en zijn materialen van de een op de andere dag niet meer leverbaar. Hierbij moet u denken aan infuuspompen, testen voor HIV of incontinentiematerialen. Minister Bruins stelt in de kamerbrief van 19 maart dat er naar schatting 30 procent van het totaal aantal Britse certificaten voor medische hulpmiddelen en bloedtesten niet zijn omgezet naar een ander EU-land. Het gaat hierbij om een paar duizend certificaten. Onder één certificaat kunnen enkele tot een fors aantal verschillende producten vallen. Het is nog niet duidelijk welk deel van deze certificaten producten betreft die op de Nederlandse markt gebruikt worden. Het staat elke lidstaat vrij om een ontheffing te verlenen voor certificering van een medisch hulpmiddel. Om te voorkomen dat er bij een harde Brexit tekorten ontstaan in Nederland aan belangrijke medische hulpmiddelen en bloedtesten kunnen bedrijven een ontheffing aanvragen. Indien de ontheffing wordt verleend, is deze in principe éénmalig en zes maanden geldig of tot het moment dat er een geschikt alternatief beschikbaar komt. Uw leverancier van hulpmiddelen kan u verder informeren of uw hulpmiddel nog leverbaar is na een harde Brexit.
Geneesmiddelen
Er worden in Nederland ongeveer 2700 medicijnen geleverd met een certificaat uit het Verenigd Koninkrijk. Voor 2650 van deze medicijnen is een alternatief beschikbaar, zoals levering uit een ander EU-land of een ander merk, waardoor de Brexit geen gevolgen heeft voor deze patiëntengroepen. Voor vijftig van de 2700 ‘kritische’ geneesmiddelen is nog geen alternatief gevonden, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer op 6 februari 2019. Middels een kamerbrief van 19 maart 2019 meldt de minister dat voor het merendeel van deze medicijnen alsnog een oplossing is gevonden. Voor de overige medicijnen kan Nederland altijd een uitzondering maken en bijvoorbeeld de invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk tijdelijk alsnog toestaan. Openbaarmaking van het overzicht kan onwenselijke gevolgen hebben, zoals hamsteren en speculatie met prijzen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Om het belang van patiënten niet te schaden wordt het overzicht daarom niet gepubliceerd, maar wel besproken met relevante partijen die een rol spelen bij de te nemen voorzorgsmaatregelen. Uw apotheker kan u informeren of uw medicijn behoort tot de groep van 2700 medicijnen en wat er daadwerkelijk voor u verandert bij een harde Brexit. Neem bij vragen over uw zorgverzekering of vergoedingen contact op met een van onze zorgspecialisten via 088 – 12 10 222.