NIEUWS IN DETAIL

Geneesmiddelentekort; om ziek van te worden

Het tekort aan geneesmiddelentekorten in Nederland is ook in 2018 weer gestegen. Het aantal medicijnen dat niet beschikbaar was, groeide van 2016 tot 2017 met 3 procent. Het afgelopen jaar steeg dit tekort van 732 naar 769 medicijnen. Dat is maar liefst 5 procent. Dit meldt apothekersorganisatie KNMP. Maar hoe zit dit nu precies? Hoe […]

Geplaatst op: 31-01-2019
Het tekort aan geneesmiddelentekorten in Nederland is ook in 2018 weer gestegen. Het aantal medicijnen dat niet beschikbaar was, groeide van 2016 tot 2017 met 3 procent. Het afgelopen jaar steeg dit tekort van 732 naar 769 medicijnen. Dat is maar liefst 5 procent. Dit meldt apothekersorganisatie KNMP. Maar hoe zit dit nu precies?
Hoe ontstaan medicijntekorten?
Als de oogst van grondstoffen die in medicijnen zitten mislukt, kan er een tekort aan die grondstof ontstaan. Dit kan dan weer leiden tot productieproblemen. Leveranciers van medicijnen worden vervolgens selectief met het verspreiden van medicijnen over de hele wereld. Nederland is door de strenge regels, het preferentiebeleid en steeds lagere vergoeding een oninteressante afzetmarkt. De toegenomen vraag naar een medicijn kan een leveringsprobleem veroorzaken. Door de minimale voorraad die de verschillende partijen aanhouden, levert vertraging in productie of transport direct een probleem op bij het leveren. Daarnaast meldde dagblad Trouw onlangs dat apothekers in Nederland medicijnen, bestemd voor patiënten in Nederland, vanwege de aantrekkelijke prijs verkopen aan het buitenland. Preferentiebeleid veroorzaakt ook tekorten Waarom hanteren we dan nog het preferentiebeleid? In 2008 zijn de zorgverzekeraars begonnen met het invoeren van het preferentiebeleid. Hierbij worden voor bepaalde medicijnen elk (half) jaar voorkeursleveranciers aangewezen op basis van prijs. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen beleid. Hierdoor zijn de prijzen van deze medicijnen enorm gedaald. Je kunt het vergelijken met de prijzenoorlog in de supermarkt. Sinds de introductie van het preferentiebeleid is de besparing gestegen van 360 tot 600 miljoen euro op jaarbasis. Hiermee is dit financieel een zeer effectief beleid. Maar er zijn ook nadelen, want 77 procenten van de apothekers geeft aan dat patiënten regelmatig moeten terugkomen vanwege een leveringsprobleem met een specifiek middel. Per maand moeten apothekers bij 580.000 voorschriften op zoek naar een alternatief. In veel gevallen is een ander merk wel beschikbaar. De patiënt krijgt dan echter wel een andere verpakking, bijsluiter of een andere kleur medicatie. Dit is niet bevorderlijk voor de therapietrouw en kan leiden tot irritatie bij de patiënt.
Reactie KNMP en de minister?
De KNMP heeft recent nogmaals de overheid opgeroepen om iets aan dit geneesmiddelentekort te doen. De organisatie pleit al langere tijd voor een versoepeling van het preferentiebeleid en staat positief tegenover het voorstel om in Nederland de voorraden te verhogen. Minister Bruno Bruins wil zich ook richten op een grotere voorraad. Minister Bruins wil samen met afgevaardigden van groothandelaren en apothekers ervoor zorgen dat iedereen op één lijn komt, want nu leggen de partijen met name de schuld bij de ander. Worden er geen afspraken gemaakt, dan volgt mogelijk een wettelijke verplichting. Een medicijnenvoorraad aanleggen is nu al verplicht, maar daar zit nog geen duur of termijn aan vast.
Veel gestelde vragen over het preferentiebeleid
Wij spreken regelmatig patiënten die het niet eens zijn met het preferente geneesmiddel. Het vertrouwde merk zou beter werken, de goedkopere medicijnen geven bijwerkingen en er is geen vertrouwen dat het goedkopere medicijn goed werkt. Uiteraard begrijpen wij dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid als u niet uw vertrouwde medicijn krijgt of moet wisselen van merk. Nederland is één van de strengste landen ter wereld op het gebied van toelating van medicijnen. Dit betekent dat elk toegelaten medicijn uitvoerig is getest op werking en eventuele bijwerkingen. Als u een voorschrift krijgt van uw arts betekent dit dat u een bepaalde stof tot u moet nemen om weer beter te worden; de werkzame stof. Voor sommige werkzame stoffen zijn er wel 15 verschillende medicijnmerken te vinden. Elk van deze medicijnen werkt met deze werkzame stof, maar door de samenstelling kunnen hulpstoffen verschillend zijn. In zeldzame gevallen kan een allergie of ernstige overgevoeligheid aanleiding zijn om een ander middel te gaan gebruiken. Dit wordt een medische noodzaak genoemd. Als er sprake is van een allergie of ernstige overgevoeligheid, kunt u hierover contact opnemen met uw arts. Uw arts kan dan een verklaring opstellen voor de apotheker waar medisch onderbouwd moet worden op welke hulpstof u deze reactie krijgt. De apotheker gaat dan op zoek naar een alternatief medicijn met dezelfde werkzame stof, maar zonder de desbetreffende hulpstof. Dit betekent niet automatisch dat u uw vertrouwde merk meekrijgt. Wilt u advies of komt u er met de arts en apotheker niet uit, neem dan telefonisch contact met ons op voor persoonlijk advies via 088 – 12 10 222.
Wat kunt u als patiënt hier aan doen?
Als u de bovenstaande oorzaken en gevolgen leest voor een medicijntekort kunt u gemakkelijk denken dat u als patiënt weinig tot geen keuze hebt. Maar er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Als u regelmatig medicijnen gebruikt, kunt u het beleid van de verzekeraar op het gebied van preferentie opzoeken. Verzekeraars zijn verplicht dit op hun website te vermelden. Elke verzekeraar met een preferentiebeleid publiceert de lijst met preferente geneesmiddelen inclusief de tijd dat ze preferent zijn. Zo kunt u zelf controleren of uw medicijn onder het preferentiebeleid valt. Elk jaar kunt u dan een goede keuze maken voor uw zorgverzekering en kunt u zien of dit beleid bij uw persoonlijke voorkeuren past. Er zijn ook verzekeraars die niet werken met een preferentiebeleid. Is er toch sprake van een preferentiebeleid en uw geneesmiddel is niet leverbaar? Dan kunt u diverse stappen ondernemen. Op de website van de KNMP kunt u zelf zien voor welke medicijnen er een (mogelijk) tekort is en of er alternatieven mogelijk zijn. Met dit instrument kunt u in overleg treden met uw apotheker. Zo komt u in de apotheek niet voor verassingen te staan. Mocht u dit nu lastig vinden of wilt u hulp om te kijken of uw medicijnen onder het preferentiebeleid vallen? Neemt u dan contact op met één van onze zorgadviseurs via 088 – 12 10 222.